Bezwaar en beroep tegen te lage WOZ-waarde

De Hoge Raad oordeelt dat de invoering van de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen te lage WOZ-vaststellingen directe werking heeft en daarom ook geldt voor de periode voor invoering daarvan per 1 oktober 2015.

Op het eerste gezicht niet logisch, maar belastingplichtigen kunnen wel degelijk belang hebben bij een hogere WOZ-waarde zoals bij het aanvragen van een hypotheek, een andere lening of voorafgaand aan een verkoop. Bezwaren tegen een te lage WOZ-waarde stuiten vaak af op niet-ontvankelijkheid zeker als dit zag op periodes van voor 1 oktober 2015. Op dat moment trad namelijk de wijziging in werking die bezwaar en beroep tegen een te lage WOZ-waarde mogelijk maakt in werking. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat een beroep tegen te lage WOZ-beschikkingen van voor die datum ook ontvankelijk verklaard moeten worden,

 

Reageer