Besluit vervallen tijdsklemmen bij vervroegde uitkering KEW, SEW of BEW

In zijn brief van 19 november 2012 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst toegezegd dat in een beleidsbesluit zal worden geregeld dat in een aantal specifieke situaties de vrijval van ‘beklemd’ KEW-, SEW- of BEW-kapitaal met toepassing van de uitkeringsvrijstelling mogelijk moet zijn. Dit is gebeurd met het besluit BLKB2012/1977M van 20 december 2012. Hierin is voor bepaalde situaties goedgekeurd dat de voorwaarde van 15 dan wel 20 jaar premiebetaling (tijdklemmen) vervalt in specifieke situaties van vervroegd tot uitkering komen

Reageer