Besluit overgangstermijn omzetting aflossingsvrije hypotheek in spaarhypotheek

In vervolg op hetgeen tijdens de Eerste Kamerbehandeling van het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning is toegezegd, is het besluit BLKB2012/1994M gepubliceerd. In dit besluit is onder voorwaarden goedgekeurd dat een op 31 december 2012 bestaande (geheel of gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek tot 1 april 2013 kan worden omgezet in een (bank-) spaarhypotheek.

Reageer