Besluit lijfrenten in de winstsfeer geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft bij besluit van 3 juni 2014 oude besluit inzake lijfrenten in de winstsfeer van 28 december 2004 geactualiseerd. Nieuw zijn onder andere de onderdelen over de juridische splitsing  en juridische fusie. Voor de toepassing van de inkomstenbelasting is in dergelijke gevallen sprake van een andere verzekeraar waardoor in beginsel ook de ‘andere verzekeraarssanctie’ geldt.

Reageer