Berekening reserveringsruimte 2015 bij beschikbare premieregelingen

In de jaarruimteberekening moet de pensioenaangroei worden meegenomen. Voor beschikbare premieregelingen is die pensioenaangroei gelijk aan het product van de premie en een leeftijdsafhankelijke factor. Die leeftijdsafhankelijke factor volgt rechtstreeks uit de wet. Echter, leeftijdsafhankelijke factoren zijn aan veranderingen onderhevig als gevolg van de ontwikkeling va de levensverwachting. In 2015 zijn de wettelijke leeftijdsafhankelijke factoren gewijzigd. Echter, voor de berekening van de reserveringsruimte 2015 moet niet worden uitgegaan van de leeftijdsafhankelijke factoren van 2015, maar van de wettelijke leeftijdstijdsafhankelijke factoren die in de jaren daarvoor golden.

Reageer