Berekening eigen bijdrage pensioen werknemers

In veel pensioenregelingen betalen werknemers een eigen bijdrage. Ieder jaar dient de eigen bijdrage weer opnieuw te worden vastgesteld. Het is bijna januari 2011, dus dan moeten voor de loonstroken weer tijdig de eigen bijdrages worden berekend.

In dit artikel 4 stappen hoe je de eigen bijdrage van de werknemers kunt berekenen, inclusief een voorbeeld rekensheet.

Stap 1: bereken het pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris is in veel pensioenregelingen verschillend. In de documenten die je krijgt van de pensioenuitvoerder staat in de definities vermeld wat het pensioengevend salaris in de pensioenregeling is.

Stap 2:  bereken de premiegrondslag

In veel pensioenregelingen is de premiegrondslag gelijk aan de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is dat deel van het salaris waar pensioen over wordt opgebouwd. In veel regelingen is dit ook het deel waar de eigen bijdrage over wordt berekend. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus een AOW-franchise. Een AOW-franchise is een aftrekbedrag, omdat over het eerste deel van het salaris geen pensioen mag worden opgebouwd. Welke AOW-franchise voor u van toepassing is, staat ook in de definities van de pensioentoezegging opgenomen. De AOW-franchise wordt meestal jaarlijks aangepast op 1 januari, zodat u ieder jaar met een andere AOW-franchise moet rekenen.

Stap 3: wat is het percentage eigen bijdrage

Meestal is het percentage eigen bijdrage opgenomen in de pensioenregeling. Het komt echter ook voor dat deze afspraak in een aparte overeenkomst of convenant is opgenomen.

Stap 4: reken de premie uit

 1. Vermenigvuldig het pensioengevend salaris op basis van full time met het aantal periodes dat in aanmerking wordt genomen
 2. Verminder het jaarsalaris met de AOW-franchise en vermenigvuldig dit met het parttimepercentage
 3. Vermenigvuldig de grondslag met het premiepercentage
 4. Deel de jaarpremie door het aantal periodes waarin de premie wordt ingehouden

Een voorbeeld van deze berekening heb ik opgenomen in een voorbeeldsheet: Berekening eigen bijdrage werknemers

Let op:

In dit artikel ga ik uit van de meest voorkomende methode van eigen bijdrage bepalen. Het kan echter voorkomen dat in de pensioenregeling van uw bedrijf een andere methode geldt.

Veel pensioenregelingen bevatten keuze modules, waarbij de kosten voor rekening van de werknemers komen. Als dat het geval is, controleer en bereken dan ook de kosten de aanvullende modules.

4 reacties op “Berekening eigen bijdrage pensioen werknemers”

 1. Pensioen Zelfstandig Ondernemer Berekenen | Hypotheek meneer

  […] Berekening eigen bijdrage pensioen … – In veel pensioenregelingen betalen werknemers een eigen bijdrage. Ieder jaar dient de eigen bijdrage weer opnieuw te worden vastgesteld. Het is bijna … […]

  Beantwoorden
 2. jolanda faas

  goedemiddag,

  ik vraag me af of een werkgever zelf een werknemersbijdrage kan vaststellen aan een pensioenregeling die geen rekening houdt met bijv. de franchise, dus simpelweg bijv. 2% van bruto salaris is eigen bijdrage?

  gr.
  j. faas
  H&L Accountants

  Beantwoorden
  • Martijn Visser

   Hallo Jolanda,
   Het effect van een percentage van het salaris is dat werknemers met een lager salaris verhoudingsgewijs méér bijdragen dan werknemers met een hoger salaris. Bij de pensioenopbouw zal er immers wel rekening gehouden worden met de franchise. Dat lijkt me een onwenselijk effect.

 3. Rob Koene

  Bij de sheet met berekeningen is om de pensioengrondslag te berekenen 2x met het ‘Parttime-%’ vermenigvuldigd.
  “Foutje van het Pensioenfonds in uw nadeel…”???

  Beantwoorden

Reageer