Belastingplan 2015 aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Belastingplan 2015’ (EK 34.002, nr. A) op 16 december 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

De tijdens het debat ingediende motie-Van Boxtel c.s. over een voorstel voor de belastingherziening in verband met noodzakelijke lastenverlichting (EK 34.002, H) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.Reageer