Behandeling wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds opgeschort

De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds opgeschort. De reden is dat zij eerst het advies van de Raad van State aan staatsecretaris Klijnsma hierover wil afwachten.

Op amendement van Helma Lodders en Roos Vermey is in het wetsvoorstel opgenomen dat ook bedrijfstakpensioenfondsen een APF kunnen  oprichten cq. vormen.

De vraag is dan, als de vermogens gescheiden blijven, dit niet de verplichtstelling in gevaar kan brengen.

Commentaar

Op 26 juni jl. schreef o.a. Theo Gommer hierover al in het Financieele Dagblad. Gezien de Europese eisen aan de verplichtstelling achten zij aanname van het amendement een ‘gevaarlijke’ actie. Dat de Eerste Kamer zich niet laat ‘opjagen’ om nog voor 1 januari 2016 het wetsvoorstel te behandelen, getuigt wederom van hun eigengereidheid, maar in deze niet onterecht. Het advies van de Raad van State zal toch moeten luiden dat het wetsvoorstel in de huidige vorm inderdaad druk zet op de handhaving van de verplichtstelling. Dat moet dan weer tot gevolg hebben dat het wetsvoorstel niet wordt aangenomen en onderdeel gaat uitmaken van de Hoofdlijnennotitie van mw. Klijnsma, waar ‘de verplichtstelling’ een heikel punt is.

Inmiddels heeft de Eerste Kamer besloten het wetsvoorstel toch al in behandeling te nemen. Anders lukt het waarschijnlijk niet om het wetsvoorstel voor 1 januari 2016 aangenomen te krijgen. Een vreemde gang van zaken al met al!

 

Reageer