Behandeling wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds opgeschort

Probleem vormen de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Ook zij hebben behoefte aan kostenreductie door samenwerking. Vraag is echter of het samengaan van die fondsen met afgescheiden vermogens de verplichtstelling niet in gevaar brengt. Een verplichtgesteld fonds moet na samengaan met een ander verplichtgesteld fonds een financiële eenheid vormen. Of dit mogelijk is met afgescheiden vermogens is onduidelijk. De Eerste Kamer wil eerst het advies van de Raad van State aan staatsecretaris Klijnsma van SZW hierover afwachten.

 

Reageer