Bedrijfstakpensioenfonds heeft bewijslast voor verplichtstelling

Een man en zijn zoon hebben tot 27 juni 2008 als vennoten een klusbedrijf uitgeoefend waarin geen andere werknemers werkzaam zijn geweest. In het Kamer van koophandel register stond aangegeven dat zij als hoofdactiviteit hadden schilderen en glaszetten. In het verplichtstellingsbesluit staat dat allen die werkzaam zijn in het schildersbedrijf of glaszettersbedrijf verplicht deelnemen aan het Bedrijfstakpensioenfonds. Het Pensioenfonds is daarom van mening dat het klusbedrijf onder de verplichtstelling valt, mede gezien het persoonlijk gesprek met de vennoten, herhaalde verzoeken tot inzage in de boekhouding en vergeefs onderzoek naar andere gegevens zoals website, advertenties etc. Nu het Pensioenfonds een vermoeden heeft,  is zij van mening dat het op de weg van de ondernemer ligt om nadere gegevens te verstrekken. Het weigeren daarvan is volgens het Pensioenfonds onrechtmatig, en zou volgens het Pensioenfonds betekenen dat zij zelf haar conclusies zou mogen trekken. Verder zou volgens het Pensioenfonds de man akkoord zijn gegaan met de inschrijving omdat hij na het gesprek tot de conclusie zou zijn gekomen dat het Klusbedrijf verplicht zou zijn zich aan te sluiten. Dit wordt echter door de man ontkent en het klusbedrijf weigert dan ook pensioenpremies te betalen. Volgens de kantonrechter is het uitgangspunt, dat op het Pensioenfonds de stelplicht en bewijslast rust dat het klusbedrijf onder de verplichtstelling valt. De enige aanwijzing in het handelsregister is niet doorslaggevend. Het Hof bevestigt dit uitgangspunt, maar stelt dat het anders ligt wanneer vast komt te staan dat de man akkoord is gegaan met de aansluiting. De man dient dan met bewijs te komen dat van verplichte deelneming geen sprake (meer) was.

Het komt in de praktijk veelvuldig voor, dat een Pensioenfonds een ondernemer verplicht tot aansluiting op grond van zijn activiteiten in het handelsregister. Het handelsregister én een vermoeden tot verplichte aansluiting zijn echter niet voldoende. Immers, wanneer het pensioenfonds stelt dat aansluiting verplicht is, dient zij dat ook te bewijzen. Slechts indien aantoonbaar is dat de ondernemer akkoord is gegaan met de aansluiting, wordt de bewijslast omgedraaid.

Reageer