Artikelen van

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 13 oktober jl. een handreiking uitgegeven hoe om te gaan met de ODV-uitkeringen nadat de primair gerechtigde, de DGA is overleden. De wet is duidelijk: de (resterende) ODV-uitkeringen kunnen alleen toekomen aan de erfgenamen. Dat betekent dat als de partner, vaak zal dat de 2e partner zijn, geen erfgenaam is, hij of zij, niet de ODV-uitkeringen kan krijgen. Daarnaast speelt het huwelijksgoederenregime en het wettelijke erfrecht. Als er een partner is en kinderen, en de wettelijke verdeling is van toepassing, dan krijgt de langstlevende partner de ODV en de kinderen een (in [...]

Lees verder

Regeerakkoord: Pensioenvertrouwen in de toekomst?

Het Regeerakkoord 2017-2021 van het Kabinet Rutte 3 is bekend. De pensioenparagraaf is helaas ronduit teleurstellend. Het ademt ‘aardappelen met spruitjes’ uit. De facto staan er maar twee zaken in die relevant zijn. Allereerst de bevestiging dat de doorsneepremie wordt afgeschaft – maar dat wisten we al – en een ‘onderzoek’ naar de mogelijkheid van een (beperkte) lumpsum op de pensioendatum. Verder wordt alles wederom overgelaten aan de SER en sociale partners. Maar ja, die komen er niet uit. Het Kabinet wil verder blijkbaar vasthouden aan de drie-eenheid: verplichtstelling, [...]

Lees verder

’Minister van pensioen is hard nodig’

We staan aan de vooravond van een grootse transitie van het pensioenstelsel. De belangen zijn dan ook enorm. We hebben een giga-pensioenvermogen ‘te beheren en te besturen’. De vaak – soms terechte – tegengestelde belangen tussen de betrokken partijen zijn groot. Gepensioneerden en actieven. Werkgevers en werknemers. Jongeren en ouderen. En zeker ook de (arbeids)positie van ZZP-ers en flexwerkers zijn van evident groot belang.

Lees verder

Op een dag wordt u wakker en is er een nieuw pensioenstelsel…..

Helaas, dit gaat niet gebeuren! Waarom niet? Wel, pensioen is een langzaam vak én we hébben eigenlijk al een nieuw pensioenstelsel. In ieder geval heeft Prinsjesdag 2017 niets nieuws gebracht. De Witteveen-wetgeving dateert al van 1995 (rapport Cie Wittveen) en regelt vergaande mogelijkheden voor individualisering & flexibilisering. Dat past perfect bij de schuivende pensioenleeftijden en faciliteert onder andere dus ook deeltijdpensioen, hoog/laag (om de hogere vaste AOW-leeftijd te tackelen) en voldoende vrijwillige aan- en invulling van pensioen. Ook (volledige) pensioenopbouw tijdens bij demotie en [...]

Lees verder

Miljoenennota/belastingplan 2018 zoals verwacht!

De miljoenennota en het belastingplan 2018 hebben weinig tot geen nieuws gebracht. Een aantal zaken op een rij. -het Kabinet wil zich niet met de indexatie van de pensioenuitkeringen door pensioenfondsen bemoeien. Als ze dat doen dan raakt het of gepensioneerden of werkenden. Het is binnen het FTK de rol van het pensioenfonds om keuzes te maken. Onlangs heeft 50+ een wetsvoorstel ingediend om de rekenrente (tijdelijk) naar 2% te verhogen zodat er toch weer geindexeerd kan worden en/of niet gekort. De vraag is of hier voldoende draagvlak voor is. -het Kabinet gaat meer aandacht besteden aan de gevolgen van de noodzaak van

Lees verder