Artikelen van

Weeffouten in ons pensioenstelsel helpen alleen de ’oude wielrenner’

Is ons pensioenstelsel echt een van de beste van de wereld? Of alleen maar voor mannen tussen de 50 en 60 op hun dure wielrenfietsen? Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat vrouwen aanzienlijk minder pensioen opbouwen dan mannen in Nederland. Sterker nog, van alle 28 Europese landen is het verschil in Nederland het grootst! Alleen in Cyprus is het verschil groter. In Denemarken, dat het beste pensioenstelsel heeft, is het verschil op een na het kleinst (alleen in Estland is het gelijk). De reden is dat in Nederland de meeste vrouwen parttime werken [...]

Lees verder

Employability & pensioen

Er komen een aantal ‘lijnen’ en ‘ontwikkelingen’ bij elkaar op dit moment in het domein employability & pensioen. Allereerst natuurlijk de verhoging van de pensioenleeftijd. De feitelijke pensioenleeftijd is best snel opgelopen de afgelopen jaren, van ruim 60 jaar naar ongeveer 64 jaar. Opvallend is dat vooral ambtenaren nog het vroegst met pensioen gaan. Dat komt met name door de ‘goudgerande’ overgangsregimes en opgebouwde prepensioenen die zij (nog) hebben. Toch blijkt dat veel werknemers ‘moeite’ hebben om het vol te houden tot de [...]

Lees verder

Ex-partner moet verplicht meewerken aan omzetting in een ODV

Rechtbank Amsterdam heeft in ECLI:NL:RBAMS:2018:1755 geoordeeld dat een ex-partner verplicht moet meewerken aan de omzetting van zijn aanspraak op voorwaardelijk ouderdomspensioen. De Rechtbank overweegt daartoe onder andere: De rechtbank is van oordeel dat de eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, waaronder de postsolidariteitsgedachte, in het onderhavige geval met zich brengen dat de man moet meewerken aan het prijsgeven van het verschil in commerciële waarde en de fiscale waarde van de pensioenverplichting alsmede aan het omzetten van het PEB in een ODV. Zij [...]

Lees verder

ONL.NL: Expertvisie XXII – Theo Gommer – En pensioen is een langzaam vak….

In ieder geval wat de SER betreft. Ook de laatste deadline van 1 april hebben ze niet gehaald. VNO-NCW stelde: ‘Het is een complex vraagstuk, waarbij de kans op indexeren, risico op korten en vergrijzing de revue passeren”. Op de inhoud wilde men niet verder ingaan. Daar passen maar twee woorden bij: ondeskundig en incapabel. Dit is het namelijk al ‘10 jaar’ (sinds het pensioenakkoord uit [...]

Lees verder

Pensioenvertrouwen is goed, maar…..controleren is beter!

Veel mensen zijn niet echt geïnteresseerd in hun pensioen. Zelf werkgevers niet, terwijl ze toch – wettelijk! – verantwoordelijk zijn voor het pensioen van hun werknemers. Zowel voor de juiste toezegging en uitvoering, maar ook voor de communicatie. Dat is op zich niet zo gek. Veel werkgevers ‘klagen’ over de verplichtstelling. Ze moeten meedoen, hebben geen keuzes, dus tja, waar kun je je dan mee bemoeien? Werknemers raken pas geïnteresseerd als ze (bijna) met pensioen gaan. Ook voor hen geldt tot die tijd: ik móet meedoen, mijn werkgever regelt het toch (?) en ach, het is toch maar uitgesteld [...]

Lees verder