Artikelen van

Geen Kabinet, geen actie, pensioenvernieuwing staat stil!

Het duurt naar verwachting nog tot (ruim) na Prinsjesdag voordat er een nieuw Kabinet is. Dat betekent dat vele – noodzakelijke – ontwikkelingen stilstaan. Zo ook het pensioendossier. ONL heeft in haar Sociaal Akkoord (http://onl.nl/nieuws/sociaal-akkoord-2017/)samen met de AVV gepleit voor onder meer een ‘eigen pensioenspaarpot’ in plaats van ‘holle beloftes’ op een gegarandeerd welvaartsvast pensioen dat de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen niet waar kunnen maken. De Raad van State heeft in haar Infonota van 3 juli 2017 in ieder [...]

Lees verder

Meermaals is scheepsrecht

In ons wetboek is geregeld dat een werkgever een werknemer een zogenaamd ’pensioenontslag’ kan verlenen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.In een zaak die speelde voor de kantonrechter Maastricht was een werknemer van oordeel dat de werkgever zich slechts één keer kan beroepen op het pensioenontslag van artikel 7:669 lid 4 BW. En als een werkgever dat niet op het goede moment doet of als dat ontslag wordt vernietigd, dan is de kans [...]

Lees verder

Stelsel van verplichte bedrijfstakpensioenfondsen is niet langer houdbaar

Dit artikel is afkomstig uit het Financieele Dagblad. De discussie over het nieuwe pensioenstelsel is groot. Houden we het collectief en solidair of stappen we over naar een meer individueel systeem? Afgezien van deze vragen is de eigenlijke kwestie of we nog langer het systeem van verplichte bedrijfstakpensioenfondsen (bpf’s) moeten houden. Dit heet de grote verplichtstelling. Op basis van een verzoek van representatieve sociale partners kan de minister van Sociale Zaken opleggen dat alle werkgevers in een bepaalde branche én de verplichte pensioenregeling moeten toezeggen én deze [...]

Lees verder

Op tijd genieten vereist planning

Amsterdam – Geld opzij zetten voor je pensioen zodat je later kunt genieten, luidt het devies. Maar steeds meer mensen draaien dat om: zij genieten liever nu ze nog fit zijn en gaan er tijdens hun werkzame leven er een paar keer een aantal maanden tussen uit. Wie het volgende in de gaten houdt, kan ook later nog genieten van zijn pensioen.„Een tussenpensioen vergt wel enige voorbereiding”, valt Sjaak Zonneveld, commercieel directeur van BrightPensioen, met de deur in huis. Hij is de auteur van Reis rond de wereld in je beste [...]

Lees verder

Zonder transitievergoeding met pensioen

Is ontslag wegens het bereiken van de AOW leeftijd, zonder toekenning van een transitievergoeding in strijd met het EU-recht?In de kwestie die voorlag bij de kantonrechter was de werknemer op 1 januari 1995 in dienst van de werkgever, een ziekenhuis, getreden. Op de arbeidsovereenkomst is de cao Ziekenhuizen van toepassing. Daarin was opgenomen dat: ‘De arbeidsovereenkomst eindigt op de dag voorafgaand aan de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde [...]

Lees verder