Artikelen van

Streep door regeling prepensioen

Afgelopen week is bekend geworden (info ANP) dat winkelketen Coöp de overgangsregeling voor het vroegpensioen heeft afgeschaft. De AWVN pleit zelfs voor het beëindigen van de meeste regelingen van prepensioen. Wat is het geval? Met ingang van 1 januari 2006 zijn vut en prepensioenregelingen afgeschaft. Als gevolg van de grote vakbondsdemonstratie op het Museumplein, heeft het [...]

Lees verder

En weer gaat het mis!

Kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn nu al drie jaar bezig om op allerlei verschillende gebieden de aanvullende pensioenen te hervormen, en dat wil maar niet vlotten. Op 26 juni is daar weer een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd, want het wetsvoorstel om de pensioenopbouw te verlagen naar 1,75% krijgt geen enkele steun van de oppositie. Het kabinet dient de

Lees verder

Is er nu wel of niet voldoende geld in de kassen van de pensioenfondsen?

Dit was onderwerp van gesprek in de uitzending van Pauw & Witteman van woensdag 5 december. Henk Krol (50+) vond van wel en Jony Ferket (G500) vond van niet. Omdat eigenlijk niemand het weet of snapt, heeft het CDA voorgesteld hier nader onderzoek te laten doen. En naar verwachting gaat dat ook gebeuren.

Lees verder

“Verdampende Pensioenen”

Een belangrijke reden dat een oorspronkelijk “klein probleem” op het gebied van beleggingspolissen heeft kunnen uitgroeien tot een woekerpolisaffaire, is de grote media-aandacht. Daarbij heeft Tros Radar een belangrijke rol gespeeld, vanwege het feit dat in dit programma gedurende vele jaren achtereen de beleggingspolis onderwerp van gesprek is [...]

Lees verder

De Nederlander weet nog vrijwel niets van zijn pensioen!

Vrijwel iedere dag komen via de media berichten over de pensioenwereld naar buiten. Fondsen die te lage dekkingsgraden hebben, de pensioenleeftijd die omhoog moet, jongeren die in opstand komen als het pensioen niet wordt verlaagd en ouderen die het niet eens zijn met diezelfde verlaging. En in het FD van 7 februari staat dat pensioenuitvoerders nog nooit zoveel [...]

Lees verder