Artikelen van

Uw jaarrekening en de Prognosetafel AG2016

Op 13 september 2016 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de Prognosetafel AG2016 gepubliceerd. De Prognosetafel AG2016 bevat de meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking. De nieuwe prognosetafel is gebaseerd op het stochastisch model dat in 2014 werd geïntroduceerd en maakt gebruik van zowel Nederlandse sterftedata als sterftedata van Europese landen met een vergelijkbare welvaart. Daarbij is nu tevens rekening gehouden met de samenhang tussen de sterfteontwikkelingen van mannen en vrouwen. De uitkomsten laten zien dat de toename van de levensverwachting zich de [...]

Lees verder