Artikelen van

Vrijstellingen van verplichte deelname aan een pensioenfonds blijven voer voor discussie

In de afgelopen maand zijn weer twee uitspraken gewezen, waarin een vrijstelling van verplichte deelname aan een pensioenfonds ter discussie staat. Wat was er aan de hand? In de kwestie van de Rechtbank Rotterdam van 8 februari 2018 hadden de drie ondernemingen bij PFZW een verzoek tot vrijstelling ingediend op grond van artikel 6 Vrijstellingsbesluit. Dit is een vrijstelling op andere dan de in het besluit opgenomen verplichte, gronden, waarbij het pensioenfonds een discretionaire bevoegdheid heeft om hierover beslissingen te nemen. De Rechtbank past dan ook een terughoudende toets toe. In het uitvoeringsreglement van PFZW is [...]

Lees verder

Wachtgeldregeling burgerambtenaren Defensie; een vervolg

Al een aantal keer eerder werd op www.pensioenweblog.nl geschreven over de wachtregeling voor burgerambtenaren Defensie. Deze regeling kende een einddatum op de 65-jarige leeftijd. Als gevolg van het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd, ontstond hierdoor een inkomensgat. Immers, de wachtgeldregeling sloot niet langer aan op de AOW. Daarbij komt dat het ABP heeft besloten om de ingang van het pensioen te koppelen aan de AOW-gerechtigde leeftijd. In het kader van het inkomensgat, is op 1 oktober 2015 een voorziening getroffen om dat inkomensgat te beperken. Een onderdeel van deze

Lees verder

Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid is toch geen gelijkwaardige voorziening voor de transitievergoeding.

In de kwestie waarover Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich op 18 december 2017 (en bij tussenvonnis op 30 oktober 2017) heeft uitgelaten, moest beoordeeld worden of premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid een gelijkwaardige voorziening is in het kader van de transitievergoeding. Rechtbank Noord-Nederland oordeelde reeds op 4 januari 2017 over deze kwestie (ECLI:NL:RBNNE:2017:884, zie artikel Maaike Theunis d.d. 1 juni 2017). Wat was er aan de hand? Een medewerkster is in dienst bij ING. Op deze arbeidsovereenkomst is een (standaard) cao van toepassing. De werkneemster was geen lid van de werknemersorganisaties die de [...]

Lees verder

Instemming nodig voor wijzigen pensioen.

Een recente uitspraak van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 19 september 2017 laat maar weer eens zien dat de zorgplicht die rust op een werkgever inzake communicatie omtrent de pensioenregeling steeds zwaarder wordt. Een werkgever moet u duidelijk in niet mis te verstane bewoordingen informeren over de financiële (nadelige) consequenties voor uw toekomstige pensioen bij een wijziging van uw pensioenregeling. Eindloonregeling Wat was er aan de hand? In de onderhavige kwestie had de werkneemster een pensioentoezegging. Zij was in de veronderstelling dat sprake was van een eindloonregeling (een [...]

Lees verder

Bestuurdersaansprakelijk bij niet aan pensioenfonds afgedragen pensioenpremies.

Al vaker schreef ik over de bestuurdersaansprakelijkheid in de situatie dat pensioenpremies niet zijn afgedragen aan het pensioenfonds. Recentelijk heeft de Hoge Raad hierover weer een arrest gewezen. Wat was er in deze kwestie aan de hand? Eiser is tot eind 2010 minnelijk bestuurder geweest van een vennootschap die verplicht was aangesloten bij Bpf Vervoer. Op dat moment heeft een overdracht plaatsgevonden. Bij brief van 4 december 2009 heeft eiser het pensioenfonds bericht dat de [...]

Lees verder