Artikelen van

Pensioen verdient meer aandacht in de risicoparagraaf van het bestuursverslag van de onderneming

In deze tijd van het jaar zijn veel ondernemingen bezig met de opstelling van hun bestuursverslag (vroeger jaarverslag). Sinds 2015 moeten grote en middelgrote ondernemingen volgens richtlijn 400 van de Raad voor de Jaarverslaglegging een risicoparagraaf in hun jaarververslag opnemen. Wat ons betreft zou het onderwerp ‘Pensioen’ daarin vrijwel altijd een plaats moeten krijgen. Bij een nadere beschouwing van deze richtlijn blijkt dat in de risicoparagraaf een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd moet worden opgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat de [...]

Lees verder

Prognosetafel AG2016 en fondsspecifieke correctiefactoren

Op 13 september 2016 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de Prognosetafel AG2016 gepubliceerd. De Prognosetafel AG2016 bevat de meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking. De nieuwe prognosetafel is gebaseerd op het stochastisch model dat in 2014 werd geïntroduceerd en maakt gebruik van zowel Nederlandse sterftedata als sterftedata van Europese landen met een vergelijkbare welvaart. Daarbij is nu tevens rekening gehouden met de samenhang tussen de sterfteontwikkelingen van mannen en [...]

Lees verder

De koopkracht van uw pensioen

De wet pensioencommunicatie heeft ons opgeleverd dat het pensioenregister vanaf 2017 het ouderdomspensioen weergeeft op basis van drie scenario’s. Tot nu toe is onderbelicht dat het niet meer gaat om de nominale bedragen, maar om voor inflatie gecorrigeerde bedragen. Wat betekent dit en waar zal dat toe leiden? Het “Besluit uitvoering Pensioenwet (…) in verband met de Wet pensioencommunicatie”, en dan vooral de toelichting bij dat besluit maken de ambitie van de Staatssecretaris duidelijk. Wij citeren uit de toelichting van de Staatssecretaris: “Deelnemers willen graag informatie verkrijgen over hun toekomstig [...]

Lees verder

Wat we kunnen leren van de UK en de US beschikbare premie regelingen

Sinds april 2015 heeft men in de UK volledige flexibiliteit geïntroduceerd voor beschikbare premie-pensioenregelingen (DC-regelingen). Vanaf 55 jaar kunnen DC deelnemers er nu voor kiezen om hun hele DC-potje ineens te laten uitbetalen (tegen het marginale belastingtarief). Ze kunnen er ook nog steeds voor kiezen om een levenslang pensioen in te kopen, of ze kunnen gaandeweg geld op nemen uit hun DC-potje. Het is nog vroeg, maar de eerste tekenen wijzen er op dat sommige deelnemers inderdaad kiezen voor directe opname. Britse experts wijzen op de risico’s die werkgevers lopen als werknemers hun pensioengeld op een niet-verantwoorde [...]

Lees verder