Artikelen van

Verliesverrekening leidt tot navordering uitbetaalde heffingskorting partner

Verliesverrekening pakt normaal gesproken veelal gunstig uit voor de belastingplichtige. Dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn blijkt uit een recent gepubliceerde uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland. In die zaak was in een belastingjaar de heffingskorting uitbetaald aan de partner, omdat die in dat belastingjaar geen belastbaar inkomen had. De wel verdienende partner past op enig moment achterwaartse verliesverrekening toe waarin het jaar van uitbetaling van de heffingskorting ook wordt betrokken. Door de verliesverrekening is de gecombineerde inkomensheffing over dat jaar niet meer hoger dan de gecombineerde heffingskorting

Lees verder

Appartementsrecht in kantoorgebouw

Een belastingplichtige koopt een appartementsrecht in een pand dat oorspronkelijk als kantoor is gebouwd en in gebruik genomen. Er komt een omgevingsvergunning om het kantoorgebouw te transformeren in woningen. Op het moment van de overdracht moet de aannemer nog veel werkzaamheden verrichten voor om het kantoor geschikt te maken voor woonruimtes. De inspecteur wil dat er 6% overdrachtsbelasting geheven wordt in plaats van 2% wat de belastingplichtige wil, omdat al sprake is van een appartement in opbouwfase. De inspecteur verwijst naar de wetsgeschiedenis waaruit zou volgen dat voor transformatiepanden het 2% tarief niet geldt. [...]

Lees verder

Box 3 heffing over 2013 ook al te hoog

Nadat de box 3-heffing over 2014 al te hoog werd gevonden is nu de box 3-heffing over 2013 aan de beurt. In een uitspraak van 23 januari 2018 oordeelt het gerechtshof in Amsterdam dat het verschil tussen het feitelijke en veronderstelde rendement te groot is en daarom in niet in overeenstemming is met het recht op vrij eigendom van artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM.  Het gerechtshof laat echter ook nu toch de aanslag in stand om de wetgever de tijd moet krijgen om de schending van het protocol weg te nemen.   [...]

Lees verder

Box 3 heffing 2014 te hoog

De box 3-heffing blijft de gemoederen bezig houden in de rechtspraak. In een uitspraak van 16 januari 2018 oordeelt het gerechtshof in Amsterdam dat de afwijking van het reële rendement op risicovrije beleggingen over een lange termijn te ver afwijkt van het forfaitaire rendement over 2014. Dit gaat de ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever te boven en er is daarom sprake van een niet toegestane buitensporige last voor de belastingplichtige en strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM.  Het gerechtshof laat echter toch de aanslag in stand om de wetgever de tijd moet krijgen om de schending van het protocol weg te [...]

Lees verder