Artikelen van

AFM-bericht over beheren beleggingsinstellingen in crypto’s

De AFM publiceert het bericht omdat ze vindt dat aan het belegging in crypto’s en het beheer daarvan aanzienlijke beheersrisico’s met zich meebrengt. De AFM wordt graag tijdig over de opstart of uitbreiding van dienstverlening geïnformeerd. Uitgezonderde beheerders moeten een vergunning aanvragen als door de uitbreiding van de dienstverlening de vergunningsvoorwaarden overschreden worden. De AFM twijfelt ernstig of beheerders die beleggen in crypto’s wel aan de zware vereisten voor vergunningverlening kunnen voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het liquiditeitsbeheer wat door de volatiliteit van crypto’s lastig is. Ook een accurate [...]

Lees verder

Verhuur tuinhuis aan toeristen niet belast

Als een eigen woning tijdelijk ter beschikking is gesteld aan derden wordt het eigenwoningforfait bijgesteld en verhoogd met 70% van de huuropbrengsten. De belastingdienst wil op basis van deze regel de verhuuropbrengsten van een door een belastingplichtige aan toeristen verhuurd tuinhuis op het eigen perceel belasten. Rechtbank oordeelt dat dit niet kan, omdat deze regel alleen geldt als de gehele eigen woning verhuurd wordt of op een andere manier aan iemand anders ter beschikking wordt gesteld. De waarde van het tuinhuis kan ook niet belast worden in box 3 nu het onderdeel is van de eigen woning.   [...]

Lees verder

Buitenlandse Indextrackers na invoering PRIIP

Na invoering van de PRIIP-verordening (voor beleggingsproducten en verzekeringen met een beleggingscomponent) zijn veel beleggingsproducten van buitenlandse aanbieders niet meer beschikbaar voor Nederlandse consumenten. Dit kan komen door de in deze verordening opgenomen taaleis op grond waarvan de verplichte informatie die de PRIPP-verordening voorschrijft aangeleverd moet worden in de Nederlandse taal. In antwoorden op vragen van de Tweede Kamer waarom geen gebruik gemaakt is van de lidstaatoptie om ook beleggersinformatie in bijvoorbeeld Engels toe te staan, antwoordt de minister van Financiën dit uit beleggersbeschermingsoogpunt [...]

Lees verder