Artikelen van

Wijzigingen in toezicht Handelaren voor Eigen Rekening

Geïnitieerd door de Europese Banken Autoriteit (EBA) heeft DNB onderzocht of het aanmerken van beleggingsondernemingen die alleen handelen voor eigen rekening als een plaatselijke onderneming in de zin van de CRR kapitaalvereistenverordening wel terecht was. Voor die beleggingsondernemingen gold alleen een nationaal raamwerk voor kapitaalvereisten. Het gaat dan om een solvabiliteitseis bijvoorbeeld gelijk aan de netto margevereisten van de clearingmembers onder wiens verantwoordelijkheid en garantie de beleggingsonderneming voor eigen rekening handelt. Volgens de EBA is deze uitzondering voor contante markten alleen bedoeld voor [...]

Lees verder

Eis om vaststelling partneralimentatie vereist goede onderbouwing

Vaststelling van alimentatie kan ook nog verzocht worden na het einde van het huwelijk waarbij gekeken wordt naar de onderhoudsbehoefte en draagkracht. Daarvoor is echter volgens de rechtbank in Amsterdam wel nodig dat behoefte en behoeftigheid inzichtelijk wordt gemaakt. Er moet dus een behoefte- en draagkrachtberekening met onderliggende stukken overlegd te worden. Nu dat niet gebeurt wijst de rechtbank de vordering af.   [...]

Lees verder

Nieuwe uitgiftes cryptocurrencies

Door de succesverhalen en lage rendemente op andere beleggingen gaan steeds meer partijen, ook consumenten, kijken naar cryptocurrencies. Ook neemt het aantal digitale munten in snel tempo toe. De AFM waarschuwt op zijn website voor grote risico’s bij deze Initial Coin Offerings om start ups te financieren. De AFM ziet kwetsbaarheid voor misleiding, bedrog en manipulatie. De huidige hype kan investeerders verblinden voor de risico’s. De AFM raadt consumenten af om in cryptocurrencies te investeren bij Initial Coin Offerings. De waarschuwing van de AFM is an sich logisch, wel komt bijna de vraag op of het zo generiek

Lees verder

Ook giftenaftrek over schenking illegale goederen

Een belastingplichtige schenkt samen met diens broer aan ene museum een aantal uit luipaardbont gemaakte goederen. Deze waren uit een erfenis gekregen. De belastingplichtige past een giftenaftrek toe. De inspecteur weigert die aftrek en stelt dat geen sprake is van een waarde in het economische verkeer van de geschonken goederen omdat de handel in luipaardhuiden of hiervan gemaakte spullen verboden is. De Hoge Raad oordeelt dat ook dan sprake moet zin van een waardering op basis van een waardering op basis van de waarde in het economische verkeer. Het is aan de belastingplichtige om die waarde te bewijzen.   [...]

Lees verder