Artikelen van

Leidt de opschuiving van de AOW leeftijd tot een onevenredige zware last?

Met ingang van 1 januari 2013 is artikel 7a AOW ingevoerd, als gevolg waarvan de aanvangsleeftijd van de pensioenopbouw en de pensioengerechtigde leeftijd stapsgewijs zijn verhoogd. Door deze verhoging vangt de AOW-leeftijd later aan. Dit kan financiële problemen geven. Zo ook voor eiseres in de onderhavige zaak. Wat was er aan de hand? Eiseres is in september 2011 met vervroegd pensioen gegaan en ontvangt daardoor een lager pensioen. Op 21 juni 2017 bereikte zij de AOW-leeftijd en [...]

Lees verder

Het door KLM gemaakte leeftijdsonderscheid bij verhoging van de pensioenleeftijd van 56 naar 58 jaar is objectief gerechtvaardigd.

Acht vliegers hebben KLM en De vereniging van Nederlandse verkeersvliegers (VNV, de werknemersvereniging die partij was bij de cao voor KLM-vliegers op vleugelvliegtuigen, hierna te noemen de cao) in rechte betrokken. Zij zijn van mening dat met de per 1 januari 2015 geldende cao in strijd wordt gehandeld met het verbod op leeftijdsdiscriminatie door de pensioenleeftijd in vier stappen te verhogen van 56 naar 58 jaar en hen daarvan vanwege hun leeftijd uit te sluiten. De vliegers zouden ook tot hun 58e willen doorvliegen en [...]

Lees verder

Tijdelijke nihilstelling alimentatie wegens ‘AOW-gat’

Het in 1976 gesloten huwelijk van partijen is op 7 juni 2011 ontbonden door echtscheiding. In het echtscheidingsconvenant hebben partijen afspraken gemaakt over de door de man aan de vrouw te betalen partneralimentatie. Op verzoek van de man heeft de rechtbank een beschikking gegeven, waarbij de partneralimentatie met ingang van 1 augustus 2015 is verlaagd. De man komt in hoger beroep tegen de beschikking. In zijn grieven stelt hij de behoefte van de vrouw, zijn draagkracht en de ingangsdatum aan de orde.

Lees verder

Het aanmelden van de ex-partner bij de pensioenuitvoerder is niet altijd noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een bijzonder partnerpensioen.

Eiser, hierna te noemen de man, is op 1 augustus 2009 in dienst getreden van Achmea en per die datum nam hij ook deel aan de pensioenregeling van Achmea. Hij woonde op dat moment ongehuwd niet geregistreerd samen met mevrouw A. In de samenlevingsovereenkomst is ten aanzien van het pensioen afgesproken dat zij elkaar over en weer zullen aanwijzen als partnerpensioengerechtigden om in aanmerking te komen voor een partnerpensioen. Uiteraard dienen zij daarvoor wel te voldoen aan alle eisen die het pensioenreglement daarvoor stelt.  Op 1 [...]

Lees verder