Artikelen van

Shoprecht en de deelnemer

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) bereidt een wetswijziging voor die – als alles goed gaat –  deelnemers vanaf 1 juli 2016 de mogelijkheid biedt om vanuit een ‘vaststaande’ beschikbare premieregeling te kiezen voor een variabele en risicodragende uitkering. Een deelnemer kan er bovendien voor kiezen om op pensioendatum een andere uitvoerder te kiezen (het shoprecht). Een potentieel interessante ontwikkeling voor de deelnemer die bereid en in staat is om een zekere mate van risico te nemen. Op 1 februari berichtte het aan het FD gelieerde ‘

Lees verder

Instemming Ondernemingsraad alleen nodig als de regeling verandert

Onlangs stuurde Jetta Klijnsma van SZW een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer over een verduidelijking van de instemmingsplicht van de ondernemingsraad (OR) indien het gaat om, kort gezegd, een wijziging van de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Het is een goede zaak dat de rol van de OR wordt verduidelijkt want thans zijn er allerlei interpretatieverschillen. Het is echter de vraag of deze nieuwe wet deze verschillen wegneemt. Een aantal dingen valt op ons op, en het belangrijkste willen we hier bespreken. Eerst wat achtergrond. Indien werkgever en werknemer de pensioenovereenkomst hebben [...]

Lees verder

Een APF voor pensioenfondsen

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is op 1-1- 2016 in werking getreden. Het APF is, na de PPI en het Multi OPF, een nieuw pensioenfonds dat (gedeeltelijk) een plek krijgt in de Pensioenwet. De verwachtingen in de pensioensector waren hooggespannen: gaat het APF voor de nodige innovatie in pensioenland zorgen? Het APF kan wellicht een goede uitkomst bieden voor werkgevers die een pensioenregeling hebben ondergebracht bij een verzekeraar, dan wel (volledig) herverzekerde pensioenfondsen. Deze staan, net zoals bijna alle fondsen overigens, er slecht voor. Premieniveaus bij verlengingen zijn per 1 januari fors hoger (40% tot [...]

Lees verder

De verplichtstelling aan de regeling: een eerste inschatting

De regering wil de verplichtstelling aan het bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) 'verhangen' naar de pensioenregeling.Dat is op zich goed nieuws! Het betekent dat alle uitvoerders in de tweede pijler en buitenlandse uitvoerders verplichtgestelde regelingen mogen uitvoeren. [...]

Lees verder