Artikelen van

Middelloonfranchise in combinatieregelingen blijft gehandhaafd

In het besluit van 6 november 2015 is een tijdelijke regeling opgenomen, op grond waarvan in combinatieregelingen, bijvoorbeeld een premieovereenkomst met een partnerpensioen op risicobasis volgens de eindloonsystematiek, tot 1 januari 2018 voor beide onderdelen de franchise voor een middelloonregeling (100/75 x AOW) mag worden gebruikt. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft toegezegd deze tijdelijke regeling om te zetten in een permanente aanwijzing. Het besluit van 6 november 2015 zal op dit punt worden aangepast. [...]

Lees verder

CAP verduidelijkt oprenting ODV

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft de systematiek voor de oprenting van de Oudedagsverplichting (ODV) in het kader van de Wet uitfasering PEB nader toegelicht in V&A 17-027. [...]

Lees verder

Informatieverstrekking doorbeleggen via standaardmodel ‘vast-variabel pensioen’

Sinds de invoering van de Wet verbeterde premieregeling (1 september 2016) geldt dat deelnemers aan bepaalde pensioenregelingen de mogelijkheid hebben om bij pensionering te kiezen tussen een vaste of een variabele uitkering (‘doorbeleggen’). Het gaat hierbij om pensioenregelingen met het karakter van een premieovereenkomst, waarbij de premie wordt belegd of wordt aangewend voor de verzekering van een kapitaal; of een kapitaalovereenkomst. Om bij pensionering een weloverwogen keuze te kunnen maken tussen een vaste of een variabele uitkering is het belangrijk dat de deelnemers goed geïnformeerd worden over hetgeen hun keuze [...]

Lees verder

Status fusie bedrijfstakpensioenfondsen

De ministerraad heeft op 7 juli 2017 ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om fusies tussen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen te vergemakkelijken. De fondsen krijgen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden, hetgeen nu niet is toegestaan. Door te fuseren kunnen bedrijfstakpensioenfondsen schaalvoordelen boeken en zodoende hun uitvoeringkosten verlagen, resulterend in een beter pensioen voor de deelnemers. Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen niet fuseren als de dekkingsgraden van de fondsen ten tijde van

Lees verder