Artikelen van

Beroep op eenzijdige wijziging vanwege zwaarwichtig belang

Regelmatig proberen werkgevers de pensioenregelingen te wijzigen waarbij een beroep wordt gedaan op het gemoed van de werknemers (“het pensioen wordt te duur”) of op zwaarwichtig belang. Gelukkig werkt het in Nederland zo dat als werkgever en werknemers een (pensioen)afspraak hebben gemaakt, deze nagekomen moet worden totdat een nieuwe afspraak met elkaar is gemaakt. Een wijziging van de pensioenregeling is ook instemmingsplichtig, maar de Ondernemingsraad bindt de individuele werknemers niet. Deze kunnen bezwaar maken en blijkbaar gebeurt dit regelmatig. Alleen dit jaar zijn er al meerdere uitspraken gedaan over [...]

Lees verder

Een nieuwe pensioenregeling met verstrekkende gevolgen: Pensioenfonds moet schade betalen

Op 8 mei 2018 deed het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep een uitspraak die zware financiële gevolgen kan hebben. Het pensioenfonds PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek) heeft de door de werknemers van DaimlerChrysler Nederland opgebouwde pensioenrechten van Nationale Nederlanden overgenomen. In de brief aan de werknemers waarin goedkeuring werd gevraagd voor de overdracht schreef het pensioenfonds onder andere dat de overdracht geen financiële gevolgen zou hebben. Er is echter een groot [...]

Lees verder

Het belang van een goede pensioenindexatie

Veel middelloonpensioenen kennen een vorm van indexatie. Een goede indexatie is van groot belang om een pensioen te krijgen dat een beetje in de buurt ligt van de beroemde 70%. In veel gevallen stelt de indexatie niet veel voor en is extra aandacht hiervoor van de werknemersvertegenwoordiging belangrijk. Zeker omdat de pensioenen de afgelopen jaren (onder andere door overheidsmaatregelen) fors versoberd zijn zou extra aandacht voor indexaties gebruikt kunnen worden om weer wat opgelopen pensioenachterstand in te halen. Indexatie De bedoeling van het toekennen van indexaties van de pensioenen is dat de [...]

Lees verder

Een nieuw beschikbare premie pensioencontract

Het gebeurt dagelijks: het pensioencontract loopt af en de pensioenadviseur van de werkgever adviseert een nieuwe pensioenregeling. Het wordt een beschikbare premieregeling. Waar heb je recht op als ondernemingsraad? Is de pensioenadviseur verplicht om zijn best te doen om de beste aanbieder te selecteren? Je mag verwachten van wel. De praktijk is weerbarstig. Uitgaande van een gelijke pensioentoezegging (staffel en nabestaandenpensioen) zijn de verschillen tussen de life cycles enorm. Hieronder enkele tips.Je mag ervan uitgaan dat de pensioenadviseur de beste pensioenuitvoerder heeft uitgezocht. Toch [...]

Lees verder

Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen

‘Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen.‘ Aldus een hoogleraar van de VU. Maar wat zit er achter de cijfers? Bij de voorstellen om een pensioenregeling te veranderen zien wij nogal eens dat de voorgestelde wijziging veel te rooskleurig wordt voorgesteld. Een (adviseur van de) werkgever moet alle informatie volledig en duidelijk geven. Hierover zijn rechters de afgelopen jaren duidelijk geweest. De ondernemingsraad moet hier ook om vragen. Maar hiervoor is wel pensioenkennis nodig. En hoe je het wendt of keert: pensioendeskundige ben je niet [...]

Lees verder