Artikelen van

Een nieuw beschikbare premie pensioencontract

Het gebeurt dagelijks: het pensioencontract loopt af en de pensioenadviseur van de werkgever adviseert een nieuwe pensioenregeling. Het wordt een beschikbare premieregeling. Waar heb je recht op als ondernemingsraad? Is de pensioenadviseur verplicht om zijn best te doen om de beste aanbieder te selecteren? Je mag verwachten van wel. De praktijk is weerbarstig. Uitgaande van een gelijke pensioentoezegging (staffel en nabestaandenpensioen) zijn de verschillen tussen de life cycles enorm. Hieronder enkele tips.Je mag ervan uitgaan dat de pensioenadviseur de beste pensioenuitvoerder heeft uitgezocht. Toch [...]

Lees verder

Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen

‘Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen.‘ Aldus een hoogleraar van de VU. Maar wat zit er achter de cijfers? Bij de voorstellen om een pensioenregeling te veranderen zien wij nogal eens dat de voorgestelde wijziging veel te rooskleurig wordt voorgesteld. Een (adviseur van de) werkgever moet alle informatie volledig en duidelijk geven. Hierover zijn rechters de afgelopen jaren duidelijk geweest. De ondernemingsraad moet hier ook om vragen. Maar hiervoor is wel pensioenkennis nodig. En hoe je het wendt of keert: pensioendeskundige ben je niet [...]

Lees verder

Eindloon nabestaandenpensioen of toch liever op basis van middelloon?

Het is niet zondermeer in alle gevallen beter of juist minder goed om voor een nabestaandenpensioen als basis eindloon of middelloon te kiezen. Over het algemeen kan gesteld worden dat een partnerpensioen op basis van eindloon wel de voorkeur verdient. Het voordeel gaat na enkele jaren dienstverband of na waardeoverdracht ontstaan. Verschillen:Percentage per dienstjaar: middelloon 1,313% en eindloon 1,16% per dienstjaar; Franchise (2018) middelloon € 13.334,00 en eindloon € 15.099,00 of € 13.334,00 (*zie onder); Bij partnerpensioen op basis van middelloon mag je jaarlijks meer [...]

Lees verder

Eenzijdige wijziging pensioenregeling, ook met instemming ondernemingsraad, is niet toegestaan.

Eenzijdige wijziging pensioenregeling, ook met instemming ondernemingsraad, is niet toegestaan.Op 18 januari 2018 deed de rechtbank in Almere een uitspraak die belangrijk is voor ondernemingsraden en werknemers. (Adviseurs van) werkgevers versoberen de pensioenen fors en de pensioenopbouw van het uitgestelde salaris (pensioen dus) is bij veel ondernemingen binnen de afgelopen 5 jaar tot wel 20% lager geworden. Dit is mede oorzaak van de veranderde fiscale wetgeving en het uitblijven van indexaties. [...]

Lees verder

Beschikbare premies en doorbeleggen na de pensioendatum

De pensioenregelingen op basis van beschikbare premie kennen de mogelijkheid om na de pensioendatum door te beleggen. Voor deze optie vragen wij aandacht. De pensioenpremie die de medewerker bij een beschikbare premieregeling jaarlijks krijgt wordt belegd volgens het principe van de life cycle. De werknemer kan bij de meeste pensioenuitvoerders voor een meer offensieve, defensieve of neutrale variant kiezen. De beleggingen in de life cycle worden afgestemd op de toekomstige duur. Hoe ouder je wordt, des te minder beleggingsrisico er wordt genomen. Door de mogelijkheid van doorbeleggen na de pensioendatum ontstaat er een [...]

Lees verder