Artikelen van

Van middelloon naar beschikbare premie: welke staffel?

Veel werkgevers stellen de werknemers voor om uit kostenoogpunt van een middelloonpensioen naar een beschikbare premieregeling over te stappen. Bij een middelloonpensioen worden de pensioenen van de medewerkers gegarandeerd en bij een beschikbare premieregeling wordt de premie gegarandeerd. De pensioenuitkomsten zijn afhankelijk van onder andere het behaalde rendement. Risico’s worden hierdoor van verzekeraar en werkgever naar de werknemers verschoven.Er zijn meerdere overwegingen te maken. Twee belangrijke zijn de volgende: ·         [...]

Lees verder

Een toekomstbestendig pensioenstelsel: kunnen we de impasse doorbreken?

Al bijna 9 jaren zijn deskundigen uit de sector, toezichthouders, ambtenaren van SZW, leden van de SER en de politici bezig om een pensioenstelsel te ontwikkelen dat robuust en toekomstbestendig is. Maar tot op heden heeft dat niet geleid tot iets wat werkbaar en/of acceptabel is. En onze verwachting is dat de huidige plannen uiteindelijk ook niet het gewenste resultaat zullen opleveren. [...]

Lees verder

Verdere pensioenversobering met ingang van 2018

Wat zouden de gevolgen zijn als werkgevers zouden voorstellen om de salarissen met 25% te verlagen?Pensioen, het uitgestelde salaris van werknemers, is bij de meeste instellingen de afgelopen jaren met tientallen procenten verlaagd. Dit is vrij geruisloos gegaan. Soms is er (enige) compensatie gegeven. Maar, pensioen is lastig en moeilijk en de gevolgen van een versobering zijn vaak pas na veel rekenwerk te overzien. Vanaf 2018 worden de pensioenen wederom verlaagd. [...]

Lees verder

Rechter draait aanpassing indexatieclausule terug: geen instemming!

Aanpassing van de voorwaarden van pensioenregelingen blijft voor rechtszaken zorgen. Op 17 mei draaide de rechtbank Noord-Nederland een aanpassing van de indexatieclausule terug. Volgens de pensioenuitvoerder (Achmea) was de wijziging uitsluitend een gevolg van de invoering van de PensioenWet (PW) en na overleg met de accountmanager van de pensioenuitvoerder was de werkgever er van overtuigd dat er geen fundamentele wijziging was van de pensioenregeling. De Ondernemingsraad heeft ook geen bezwaar gemaakt tegen de aanpassing van het [...]

Lees verder

Grote verschillen leeftijdsafhankelijke premiestaffels bij beschikbare premiepensioen

Steeds meer ondernemingen bieden hun werknemers een pensioenregeling aan op basis van beschikbare premie of Defined Contribution (DC) In tegenstelling tot de traditionele middelloon- of eindloonregelingen loopt de werknemer bij dit soort pensioenregelingen het beleggings- en langlevenrisico.  Aan de andere kant hoeft niet “betaald” te worden voor de hoge opslagen van een gegarandeerd pensioen. De hoogte van de ingelegde premie is in de meeste DC regelingen gebaseerd op een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. De fiscus heeft een aantal modelstaffels berekend. Deze zijn onder andere gebaseerd op een verwacht rendement van [...]

Lees verder