Artikelen van

Individuele pensioenkeuzes: van zorgplicht naar zorgpret

Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met pensioenen weet dat per 1 september 2016 de Wet verbeterde premieregeling in werking is getreden. Daardoor kan de werknemer na de pensioendatum (deels) risicodragend beleggen. Dat betekent ook dat er al 16 jaar voor pensioendatum keuzes gemaakt moeten  worden over het al dan niet boorbeleggen. Dit roept de vraag op bij wie de morele zorgplicht in de keten ligt, bijvoorbeeld om de groep deelnemers die nu al dichter dan 16 jaar bij het pensioen zit verder te helpen. Adviseurs kijken vanuit diverse invalshoeken naar deze problematiek: sommigen houden zich louter met de werkgeverskant [...]

Lees verder

Data-analyse wijst uit: mensen hebben wél interesse in hun leven van later

Het kabinet heeft individuele keuzevrijheid over pensioen hoog in het vaandel staan. Maar de praktijk wijst uit dat werknemers niet of nauwelijks gebruikmaken van bestaande keuzemogelijkheden. Waarom? Werknemers denken vaak dat ze niet de juiste keuzes kunnen maken. En dus kiezen ze maar niets. Dit fenomeen wordt ook wel ‘loss aversion’ genoemd. De interesse voor het eigen pensioen lijkt hierdoor laag. Toch bewijst een data-analyse van het gedrag van onze pensioenklanten het tegendeel. Daarom pleit ik ervoor om de keuzevrijheid af te bakenen en in pensioencommunicatie het leven van later naar nu te halen. Laat met speelse [...]

Lees verder

Laat voordelen én risico’s doorbeleggen zien

Bij veel werknemers ontbreekt het vaak aan inzicht in hun pensioensituatie. Als gevolg van de Wet verbeterde premieregeling krijgen veel werknemers meer keuzes die van invloed zijn op de hoogte van hun pensioenuitkering. Sinds een jaar is het voor deelnemers aan een beschikbare premieregeling mogelijk om variabel pensioen aan te kopen waarbij de uitkering telkens voor één jaar vast staat. Maar zij kennen de voordelen en de risico's onvoldoende om een weloverwogen keuze te maken. [...]

Lees verder

Pensioendiscussie gaat vooral over vervanging van het stelsel

De discussie over ons pensioenstelsel leidt de aandacht af van de vele veranderingen die al wel zijn doorgevoerd. Het gaat nu vooral over de vervanging van het Nederlandse pensioenstelsel. Belangrijk, maar het duurt nog even voordat daar zichtbare resultaten uitkomen. Waar het minder over gaat en waar wel snel winst valt te behalen, is de manier van communiceren over alle veranderingen van de afgelopen tijd. Dat moet echt anders. Werknemers hebben al veel te kiezen. Juist nu zou de focus moeten liggen op een andere manier van communiceren: “helpende communicatie”. [...]

Lees verder

Van uitkeringsovereenkomst naar premieovereenkomst

Je overweegt om het pensioen van je werknemers te veranderen: van een gegarandeerde middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling in beleggingen. Na uitgebreid overleg met je werknemers besluit je om te kijken of het mogelijk is om de pensioenregeling te wijzigen. Let wel, de pensioenregeling is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Het doorvoeren van zo’n wijziging is gebonden aan allerlei wet- en regelgeving. Wat kom je allemaal tegen? Waarom zou ik de pensioenregeling veranderen? Misschien wordt het huidige pensioencontract bij je verzekeraar wel opgezegd. Ze doen een nieuw [...]

Lees verder