Artikelen van

Stand van zaken inzake activering van beleggingsverzekeringen

In zijn brief van 19 december 2017 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken inzake de activering van beleggingsverzekeringen (kenmerk 2017-0000237948). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de eindcontrole uitgevoerd naar de resultaten van de nazorg per 31 december 2016 in de categorieën hypotheek- en pensioengebonden beleggingsverzekeringen. De resultaten van deze eindcontrole zijn per verzekeraar te vinden op de websites van de verzekeraars. Daarnaast is een

Lees verder

Wijzigingen in belastingen per 1-1-2018 (cijfers e.d.)

Het ministerie van Financiën heeft op 21 december 2017 online een overzicht gegeven van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Dit is het zogenoemde Eindejaarsbericht van Financiën. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. In het Eindejaarsbericht 2017 treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste wijzigingen. [...]

Lees verder

Overzicht fiscale cijfers levensverzekeringen en bankspaarproducten 2018

Naar aanleiding van het Eindejaarsbericht van Financiën van 21 december 2017 inzake de fiscale cijfers voor 2018 is een overzicht met de voor levensverzekeringen en bankspaarproducten relevante fiscale cijfers voor het jaar 2018 gemaakt. Dit overzicht is te downloaden van de website www.fiscaalleven.eu. Klik met de linker muisknop op overzicht levencijfers 2018 om de download te starten. [...]

Lees verder