Artikelen van

Op vordering bijgeschreven stamrechtuitkeringen zijn genoten; waardering stamrecht

Het Gerechtshof Den Bosch heeft zich in 2017 gebogen over de vraag of een stamrechtuitkering die niet wordt uitgekeerd, maar wordt bijgeschreven op de vordering op een bv in fiscale zin wel of niet is ‘genoten’. Het hof deed op 7 september 2017 uitspraak in die zaak (BK 16/03590 en 16/03591). Onlangs heeft de Hoge Raad zich ook uitgelaten over de zaak. Belanghebbende B had tegen de uitspraak van het hof beroep in cassatie ingesteld. Het oordeel van de Hoge Raad is in zijn arrest (17/04861) duidelijk: “de door B aangedragen middelen kunnen niet tot cassatie [...]

Lees verder