Artikelen van

Pensioen en stamrechten in buitenlands eigen beheer

Vanaf 15 september 2009 kunnen eigenbeheerlichamen die zijn gevestigd in een andere lidstaat van de EU of EER-land onder voorwaarden als pensioen- en of stamrechtuitvoerder van een pensioen en/of stamrechten worden aangewezen. Een en ander op grond van artikel 19a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet LB. Het kan daarbij zowel gaan om een verplaatsing van een in Nederland gevestigd lichaam als om een overdracht van het pensioen- of stamrechtkapitaal naar een ‘buitenlands’ eigenbeheerlichaam. De aanwijzing als toegelaten aanbieder geschiedt door de inspecteur der belastingen. In een [...]

Lees verder

Nauwelijks aanmeldingen voor zzp-pensioen

Ondanks alle goede bedoelingen en pensioenalternatieven die er in 2015 voor de zzp-er zijn gestart, is het aantal nieuwe aanmeldingen tot nu toe teleurstellend laag. Zo heeft het ZZP pensioenfonds uitgevoerd door APG/Loyalis tot nu toe zo’n 650 aanmeldingen. De hoop was om uiteindelijk tot circa 50.000 deelnemers te komen. Dat is dus nog een lange weg te gaan. In de hele discussie rondom de Nationale Pensioendialoog is het zeker niet ondenkbaar dat wanneer het aantal aanmeldingen niet zal stijgen, het kabinet toch zal gaan nadenken over een verplicht pensioen voor [...]

Lees verder

Antwoord op vragen over gedwongen zzp-erschap

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op vragen geantwoord over gedwongen zzp-erschap bij Sensire. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het bericht “Sensire wil 600 thuisverzorgenden ontslaan en inhuren als zzp’er” op Nu.nl. De minister geeft onder meer aan dat het in algemene zin aan de rechter is om de feiten en omstandigheden van het individuele [...]

Lees verder

‘Pensioenvermogen’ zzp-er veilig

Wanneer een zzp-er het uiteindelijk niet red en een beroep op de bijstand doet, wordt hij er soms mee geconfronteerd dat de gemeente waar hij de aanvraag doet, zijn eventuele zelf bijeen gespaarde lijfrentekapitaal of als werknemer opgebouwde pensioenkapitaal betrekt in de aanvraag. Vanuit de vermogenstoets die voor de bijstandsaanvraag geldt, stelt de gemeente dan bijvoorbeeld dat er voldoende lijfrente- en/of pensioenkapitaal aanwezig en dat als ze dit eerder in laten gaan, ze geen bijstand meer nodig hebben.

Lees verder

‘Overdrachtsprijs veel te laag’

X BV, vormt een fiscale eenheid voor de Vpb met A BV. A BV exploiteert een paaldansclub  in Amsterdam. De heren B en C zijn aandeelhouders van X BV, beiden voor 50%. Het pand waarin de onderneming van A bv wordt geëxploiteerd, is eigendom van de heren B en C. Het pand wordt door hen aan A BV verhuurd voor € 72.822,–. In 2006 wordt de onderneming van A BV verkocht aan B BV voor € 500.000. B BV zal vervolgens het pand van A BV gaan huren voor € 650.000,– per jaar. De verkoop geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de gemeente haar medewerking zal verlenen. In mei 2007 krijgt B bv de benodigde (voorlopige) [...]

Lees verder