Artikelen van

Pensioen omzetten in oudedagsverplichting? even langs de notaris…

Het is een hot item, pensioen in eigen beheer moet worden uitgefaseerd. Voor veel DGA’s zal de onlangs ingevoerde oudedagsverplichting een aantrekkelijk alternatief zijn. Geen gedoe meer met pensioenberekeningen en fiscale en/of commerciële voorzieningen op de balans maar een overzichtelijk bedrag wat t.z.t. aangewend moet worden voor een uitkering. De DGA kan zelf kiezen wanneer de uitkering in moet gaan in de periode van 5 jaren voor tot 2 maanden ná de AOW datum en de uitkering loopt tot 20 jaar na de AOW datum. Tot de ingangsdatum van de uitkeringen uit de oudedagverplichting kan de DGA het geld eventueel nog [...]

Lees verder

Brief oplossingsrichting pensioen eigen beheer uitgesteld tot zomer reces

Op 31 mei 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes de tweede kamer geïnformeerd dat het proces om politiek draagvlak te vinden voor de oplossingen langer duurt dan voorzien. Daarom is de brief met de oplossing van zijn voorkeur pas uiterlijk voor het zomer reces te verwachten.   Het pensioen in eigen beheer van de DGA staat al enkel jaren onder druk. Het Ministerie van Financiën werkt al lange tijd aan het afschaffen van deze fiscale faciliteit. Daarnaast is het de bedoeling dat er een oplossing komt voor bestaande pensioenen in eigen beheer. Op 31 mei 2016 zou Staatssecretaris Wiebes van Financiën de [...]

Lees verder

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer, the never ending story?

Op 17 december 2015 is een nieuwe brief verschenen van Staatssecretaris van Financiën Wiebes waarin hij verder ingaat op zijn eerder gepresenteerde oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. De term oplossing suggereert dat er een probleem is. Voor degenen die daarmee niet bekend zijn volgt hierbij een (zeer) korte samenvatting. [...]

Lees verder

Bescherming pensioen ZZP-er is een feit

Tot voor kort was de ZZP-er of ondernemer verplicht zijn lijfrentepotje aan te spreken alvorens hij een beroep kon doen op een bijstandsuitkering. Voor mensen met een werknemerspensioen was dat anders, hun pensioen was beschermd en hoefde niet aangesproken te worden bij een beroep op de bijstand.Dit jaar heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma een wetsvoorstel ingediend om dat verschil op te heffen. Op 17 november 2015 is de wet door de eerste kamer aangenomen. [...]

Lees verder

Ontwikkelingen pensioenknip

Op 8 juli 2015 is de pensioenknip weer opengesteld voor pensioengerechtigden. Met de pensioenknip is het mogelijk eerst een tijdelijke pensioenuitkering aan te kopen en later een levenslange pensioenuitkering. Veel pensioenproducten werken op basis van een pensioenkapitaal. Op de pensioendatum moet het pensioenkapitaal worden omgezet in een pensioenuitkering. Daartoe moet een nieuwe verzekering gesloten worden. De hoogte van de pensioenuitkering is afhankelijk van de verzekeringstarieven op de pensioendatum. De verzekeringstarieven zijn weer afhankelijk van de rente op de kapitaalmarkt. Is de rente laag, dan zal de uitkering [...]

Lees verder