Artikel Geld en Werk: Wat bracht Prinsjesdag ons dit jaar over pensioen?

Er zijn rond Prinsjesdag 2013 drie grote thema’s die spelen als het gaat om pensioen. Allereerst, en dat is inmiddels in het Belastingplan 2014 opgenomen, verdwijnt het zogenaamde ‘gouden handdruk’-stamrecht. Dat betekent dat u direct moet afrekenen over een ontslagvergoeding. Gewoon tegen het progressieve tarief, maximaal 52% dus. Tot eind 2013 kunt u de ontslagvergoeding nog onbelast omzetten in een recht op (uitgestelde) uitkeringen, b.v. als aanvullend pensioen. Bestaande stamrechten mogen gewoon in stand blijven, ook in een eigen Stamrecht-BV, maar u kunt in 2014 ook over ‘maar’ 80% van de waarde afrekenen, zonder boete. Dat kan dus best aantrekkelijk zijn als u het geld snel in privé wilt hebben. Dit geldt zowel voor stamrechten in een eigen BV,  als bij een verzekeraar of  een bank. Wel weer een beetje sneu, de bancaire mogelijkheid is pas per 2010 in de wet gekomen en wordt nu alweer afgeschaft.

Het tweede thema is natuurlijk de verlaging van de maximale pensioenopbouw. Op

8 oktober beslist de Eerste Kamer daarover. Gaat de opbouw verder naar beneden van 2,15% per jaar, naar 1,75%  of nog naar 1,85%. Als ik eerlijk ben, is dat niet zo heel erg. Kijk, als je minder pensioen opbouwt, dan houden zowel de werkgever als de werknemer meer winst/loon over en kunnen daarover beslissingen nemen. Daarnaast, pensioenopbouw gaat over de ‘lange termijn’.  Een beetje meer of minder maakt echt niet uit dus. Het treft vooral jongeren, de gepensioneerden helemaal niet, en iemand die 55 jaar is, wordt alleen maar ‘getroffen’ voor de toekomstige opbouw. Opgebouwde pensioenen blijven immers altijd in stand. Er gaan overigens al geluiden op dat het wordt afgedeald op 2% per jaar. Dat rekent in ieder geval lekker makkelijk!

Tot slot, en dat is het belangrijkste thema, wat wordt het zogenaamde nieuwe Financiële ToetsingsKader. Of pensioenfondsen gaan namelijk kiezen voor het huidige systeem. Dat betekent veilig beleggen met uw pensioen, maar daardoor minder kans op een hoog rendement. U hebt dan wel een zo zeker mogelijk pensioen. Of kies ik voor meer risicovol beleggen, met een hogere kans op inflatiecorrectie. Dat zal waarschijnlijk per fonds verschillend zijn. Dus houdt u daar bij een mogelijke waardeoverdracht als u van baan wisselt goed rekening mee. Het is overigens niet zozeer een kwestie van goed of slecht, maar meer van: neem ik meer risico, met de kans dat het voor – met name jongeren – tegen gaat vallen, of kies ik voor zekerheid, waardoor gepensioneerden eerder gekort gaan worden en geen of minder inflatiecorrectie krijgen.

Ook hier zijn al voorstellen en wordt er druk gepolderd in Den Haag om toch te komen tot één systeem. Dan snappen we het tenminste nog.


We staan dus wel degelijk aan de vooravond van ingrijpende pensioenwijzigingen. Voor het geval u het vergeten bent: de AOW gaat al stapsgewijs naar 67 jaar, en vanaf 2014 gaan ook de aanvullende werkgeverspensioenen naar 67 jaar. Die leeftijdsslag is al gemaakt. De rest volgt dus. Ik kan u dus maar een advies geven: zorg dat u goed inzicht krijgt in úw pensioensituatie en maakt u de juiste keuzes daarbij. Uw werkgever en/of uw/zijn adviseur willen u daar zeker bij helpen. Zoals ik al eerder schreef: niemand verzorgt u meer, u moet dus zelf verantwoordelijk gaan worden, ook voor uw pensioen!

Sterkte….en succes daarbij.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Reageer