Artikel Geld en Werk: Pensioencommunicatie

Uit vele onderzoeken blijkt dat pensioencommunicatie niet overkomt. Dat ligt niet aan de ontvanger, aan u, maar aan de zender. Ik vind het namelijk logisch dat de meeste pensioencommunicatie niet begrepen wordt.

Onlangs werd er zelfs na weer een onderzoek gesteld, dat het zonde van het geld is en dat we beter met pensioencommunicatie kunnen stoppen!


Toch komt Staatsecretaris Klijnsma voor de zomer met een hernieuwd plan van aanpak.

Volgens mij hoeft pensioencommunicatie niet zo moeilijk te zijn. Wel zijn er een tweetal aandachtspunten die nog niet opgelost zijn en  op korte termijn ook niet worden opgelost, dat van de verplichtstelling, dus keuzevrijheid, en de mogelijkheid om een deel van het pensioen(kapitaal) ineens te krijgen.

Allereerst is het van belang om te weten wat iemand wil weten over zijn pensioen. Uit onze adviespraktijk en zoals ik altijd te horen krijg, zijn dat maar drie zaken: hoeveel krijg ik (het liefst netto), vanaf wanneer en is dat ‘genoeg’.

Als ik projecteer op het huidige Uniforme PensioenOverzicht, staan alleen de eerste twee erop. Maar  wel in ‘zeer onduidelijke’ omschrijvingen. Beter is het dus om op z’n Google’s te communiceren: Beste Jan, je krijgt € 10.000 pensioen vanaf je 67e. Als vervolgens op de achterkant van het UPO het een en ander wordt toegelicht, dan is dat voldoende. Vervolgens zou hier bij moeten komen te staan: een rood vakje met een x, of een oranje vak met een ?, of een groen vak met een v. Afhankelijk waar iets staat, weet iedereen dan genoeg. Rood is fout, oranje, het kan net, en groen is goed.

De norm is makkelijk: dat is 70% van het gemiddelde salaris dat bij de uitvoerder (fonds of verzekeraar) bekend is. Dat is immers de norm die we altijd aanhouden. Of dat precies úw norm is, dat is nu juist de eigen verantwoordelijkheid. Er is immers geen ‘de norm’, die is voor iedereen persoonlijk. En, de pensioenopgave die u krijgt is van uw huidige werkgever, misschien hebt u nog elders pensioen opgebouwd. Maar, dat is juist waar het met pensioencommunicatie ook om moet gaan: u moet zelf vervolgactie ondernemen. Als u dat niet doet, tja, eigen keus.

Alle aanvullende informatie vindt u gewoon op het UPO dat u nu al ontvangt. En op www.mijnpensioenoverzicht.nl staan al uw andere pensioenen, inclusief AOW, keurig overzichtelijk vermeld (bruto én netto!). Eigen verantwoordelijkheid weer.

Het vervelende is vervolgens dat u tot nu toe weinig keuzes kunt maken bij pensioen. Dat is raar, want het is immers uw uitgestelde loon. Maar, dat gaat veranderen. Zeker als u er om vraagt, samen met uw collega’s en samen met de Ondernemingsraad. Tot slot zal pensioencommunicatie pas echt gaan werken als er bij die € 10.000 van Jan ook staat dat dat – bij bijvoorbeeld nu 50 jaar – al €100.000 waard is en op de pensioendatum zelfs € 160.000. Als ik er dan ook nog bij zet dat hij een deel, 25 of 50% ineens uitgekeerd kan krijgen, dan kan ik mij niet voorstellen dat iemand níet geïnteresseerd is in zijn pensioen?!

Zolang we echter ‘technisch’ blijven communiceren, zal het lastig blijven en moet u echt uw best doen om het te begrijpen. Toch móet u dat doen: het is immers úw pensioen en úw uitgesteld loon. Ik zou daar zeer in geïnteresseerd zijn. Net zo lang vragen blijven stellen dus totdat u het begrijpt!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Reageer