Artikel FD Selections: FNV en pensioen

Voorman Heerts van de FNV klaagde dat het Kabinet de ‘sociale agenda’ frustreerde. Hij voelde zich niet serieus genomen.  Tja, toen ik dat las, dacht ik: vind je het gek?!

De FNV heeft de aansluiting met de maatschappij mijns inziens verloren. Dat is primair begonnen toen Heerts’ voorgangster Jongerius zei: “Over mijn lijk... De AOW blijft op 65 jaar staan.” Dat laatste is – in spreekwoordelijke  zin  inmiddels gebeurd. Maar, laten we eerlijk zijn. Iedereen, toen én nu, wist toch wel dat de AOW/pensioenleeftijd omhoog moest. Als zo rond 2020 alle babyboomers de arbeidsmarkt echt hebben verlaten, komen we arbeid tekort. En moeten we dus of langer werken, of hééél veel ‘Polen’ binnenhalen.

Toch lijkt de FNV zich dat niet te realiseren en zich alleen maar te richten op behoud van rechten van ‘ouderen’. Als u nu denkt, ja, dat klopt, maar ze hebben toch ook alleen nog ‘ouderen’ als lid?! Prima, maar sluit je dan aan bij 50+, en bemoei je niet met de sociale (arbeids)agenda van de komende decennia.

Vroeger dacht ik altijd dat  ‘de vakbonden’ vooruitstrevend, innovatief en progressief waren. Inmiddels zijn ze dat niet meer; ze zijn (zeker de FNV) verworden tot ‘op de rem trappers’ met alleen nog oog voor behoud van rechten. Komen alleen nog op voor iedereen die niet meer (wil) werken.

Tegenover elk recht staat echter een plicht, heb ik altijd geleerd. Het is de plicht van de FNV om mee te denken in nieuwe arbeidsvoorwaarden, van ZZP-er, demotie tot langer doorwerken. Als ik – ik schreef het al eerder – Jongerius was geweest, had ik Wientjes een duidelijke boodschap meegegeven. "Ok, stel we verhogen de pensioenleeftijd naar 67. Maar hoe gaat ú dan zorgen dat míjn mensen dat volhouden? Mag ik binnen 3 weken antwoord??"

Nu de FNV nog geen – er is altijd hoop – blijk heeft gegeven daartoe ook maar enigszins bereid te zijn, is het niet gek dat ze genegeerd worden. Beleefd uitgenodigd voor een kopje koffie met een praatje voor de vaak, maar zodra ze weer buiten staan… gaat het echte economische crisis-leven weer door.

Genegeerd zelfs, dat blijkt, door hun eigen partij, de PvdA.

Zo, dat moest ik toch even kwijt! En ja FNV, ik kom graag een keer míjn kijk op arbeid & pensioen geven! En ik durf ook nog steeds...

Reageer