Arbovoorzieningen op de thuiswerkplek

Als het gaat om een voorziening op de werkplek thuis, dan moet rekening gehouden worden met aanvullende voorwaarden. De inrichting van de werkruimte thuis voldoet aan de volgende eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit: De werkruimte van een thuiswerker is zodanig ingericht, dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. De werknemer heeft hiervoor een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn beschikking. In de werkruimte zijn de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig. Als de arbovoorziening niet aan één van deze eisen voldoet, moet de werkgever de kosten ervan als belast loon van de werknemer behandelen of onderbrengen in de vrije ruimte van de WKR. In dat laatste geval betaalt de werkgever 80 procent eindheffing voor zover de vrije ruimte van 1,2 procent van de totale fiscale loonsom na afloop van het jaar wordt overschreden.

Reageer