Arbeidsovereenkomst eindigt niet op 65 jaar

Rechtbank Breda heeft geoordeeld dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet per definitie eindigt op 65 jaar. Er is geen sprake van een rechtswege beeindiging door 'gebruik' als bedoeld in artikel 7:667 lid 1 BW.

Reageer