AOW’er in dienst houden: dit zijn de voordelen

  1. geen verschuldigdheid werknemersverzekeringspremies; de AOW’er hoeft geen premie AOW meer te betalen; wel recht op minimumloon.
  2. geen ontslagvergunning nodig; geen recht op transitievergoeding bij ontslag AOW’er; beperking doorbetaling bij ziekte tot dertien weken in plaats van twee jaar; werkgevers kunnen maximaal zes opeenvolgende contracten of vier jaar tijdelijk werk aanbieden.
  3. werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, mogen altijd als eerste worden ontslagen; de loondoorbetalingsplicht is beperkter; bij ziekte kan eerder worden opgezegd; de re-integratieplicht is beperkter; er geldt een kortere hersteltermijn bij ziekte die de werkgever in acht moet nemen.

Reageer