AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen art. 10aa UBLB en voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon per 1-1-2018

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 december 2017 de ‘Rekenregels 1 januari 2018’ gepubliceerd. In bijlage II.1 bij de rekenregels zijn de bedragen van de AOW-uitkeringen per 1 januari 2018 opgenomen.

Op basis van de AOW-uitkeringen van bijlage II.1 zijn de vanaf 1 januari 2018 geldende bedragen van de AOW-franchises voor de toepassing van artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) berekend.

De AOW-bedragen van artikel 10aa van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) en het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB zijn op basis van de nu bekende gegevens voorlopig vastgesteld. Deze zijn op 12 december 2017 gepubliceerd op www.belastingdienstpensioensite.nl. Voor deze bedragen geldt uitdrukkelijk het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.

Klik voor een volledig overzicht van de voorlopige bedragen met de linker muisknop: overzicht voorlopige AOW-bedragen etc.

Reageer