ANW-hiaat pensioen, wel of niet verzekeren

36322_peopleVeel pensioenregelingen bevatten een zogenaamd ANW-hiaat pensioen. Vaak is deze pensioenvorm facultatief, een keuzemogelijkheid. De individuele werknemer mag er dan voor kiezen om dit wel of niet te verzekeren, waarbij hij de kosten meestal voor eigen rekening moet nemen. In dit artikel ga ik in op de vraag wat het ANW-hiaat is en wat de overwegingen zijn bij de keuze om het wel of niet te moeten verzekeren.

Wanneer heb je recht op een ANW-uitkering

Een ANW-uitkering krijg je als je voldoet aan een van de drie gestelde voorwaarden.

 1. De achterblijvende partner is geboren voor 1 januari 1950;
 2. heeft de zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar;
 3. of is voor tenminste 45% arbeidsongeschikt.

Als je aan een van deze voorwaarden voldoet, heb je recht op een uitkering. Indien er recht op een uitkering bestaat, is er vervolgens een inkomenstoets. Het inkomen van de achterblijvende partner wordt geheel (inkomen in verband met arbeid) of gedeeltelijk (inkomen uit arbeid) gekort. Het kan dus zijn dat er wel recht bestaat op een uitkering, maar dat de uitkering wegens de inkomenstoets nihil is geworden.

Pensioentekort

In de pensioenregeling die tussen werkgevers en werknemers wordt afgesproken, wordt er vanuit gegaan dat iedereen een ANW-uitkering krijgt van de overheid. Het pensioen van de werkgever is een aanvulling op de uitkering van de overheid. Dat is zo bepaald in de fiscale wetgeving. Zoals in het voorafgaande is gebleken, krijgt niet iedereen een ANW-uitkering. Indien er in de berekening wordt uitgegaan van het wel krijgen van een uitkering, maar je krijgt die niet, dan is sprake van een hiaat.

De ANW-uitkering van de overheid is ruim € 1.100,- per maand

Bij de keuze om wel of niet te verzekeren dien je als eerst te vraag te beantwoorden of  er sprake is van een hiaat. Ik zal twee voorbeelden noemen ter verduidelijking.

Voorbeeld 1

Een mannelijke werknemer met een vrouwelijke partner. De man is kostwinner en samen hebben ze 1 kind van 2 jaar oud. De vraag is of deze man een ANW-hiaat verzekering zou moeten overwegen. Ik denk, puur kijkend naar de vraag of sprake is van een hiaat, van niet. Immers, als de man komt te overlijden krijgt zijn partner een ANW-uitkering van de overheid. Op het moment dat het jongste kind 18 wordt zal de uitkering stoppen. Dat is dus over 16 jaar.

Voorbeeld 2

Een tweede voorbeeld is een vrouwelijke werknemer met een mannelijke partner. Beide hebben een baan en ze hebben geen kinderen. Beiden zijn geboren na 1950. Als de vrouw komt te overlijden valt haar inkomen weg. In de plaats van dat inkomen komt het partnerpensioen. Bij het partnerpensioen wordt echter uitgegaan van een ANW-uitkering. Omdat de achterblijvende man deze uitkering niet krijgt is mijns inziens sprake van een hiaat.

Als is vastgesteld of sprake is van een hiaat is vervolgens de vraag of dat erg is. Er kan dan sprake zijn van een hiaat, maar als, ondanks het hiaat, het inkomen na overlijden voldoende is, hoeft er logischerwijs geen aanvullende verzekering te worden getroffen.

Andersom kan natuurlijk ook. Als er geen hiaat is, maar je vindt het inkomen na overlijden te laag, kan het een overweging zijn om vanwege die reden toch een hiaat te verzekeren. Dan heeft dat niet direct met een ANW-hiaat te maken, maar meer met een pensioengat dat om een andere reden is ontstaan.

Tenslotte nog een tweetal opmerkingen over de wijze van je keuze bekend maken en dit vastleggen.

In teveel regelingen kan de werknemer door het plaatsen van een kruisje aangeven of er wel of geen ANW-hiaat pensioen moet worden verzekerd. Dat suggereert dat het een onbelangrijke keuze is. Dat laat ook ruimte voor misverstanden. Immers, als je geen kruisje zet, wil je het dan wel of niet verzekeren? Of ben je dat vergeten? Ik heb al eerder aangegeven dat ik voorstander ben van de ja-tenzij optie. Iedereen krijgt automatisch een ANW-hiaat verzekering, tenzij je aangeeft dat je geen prijs stelt op deze verzekering.

En iedereen die geen ANW-hiaat verzekering wil dient mijns inziens een afstandsovereenkomst te ondertekenen. Een document, waarin werkgever, werknemer en diens partner overeenkomen dat er geen verzekering zal worden gesloten. Deze overeenkomst is helder en duidelijk en geeft ook aan wat de consequenties zijn van het niet afsluiten van de verzekering.

In een volgend artikel zal ik ingaan op het tijdelijk nabestaandenpensioen. Dit wordt vaak verward met het ANW-hiaat, maar is een aanvulling op het nabestaandenpensioen ter overbrugging van de premies volksverzekeringen.

28 reacties op “ANW-hiaat pensioen, wel of niet verzekeren”

 1. Koen Wenting

  hallo,
  Ik ben 56 en mijn echtgenoot 55 jaar. Ik werk 0,9 deeltijd en mijn echtgenoot 0,75 deeltijd. Beiden hebben we een vast baan. Onze kinderen wonen zelfstandig,
  We hebben een ruime overlijdensrisicoverzekering.
  Is dan een ANW -hiaatverzekering nodig?

  Beantwoorden
  • Roland Smit

   Er is in dit geval een ANW hiaat. Immers er zijn geen kinderen jonger dan 18 jaar en jullie zijn beiden geboren na 1 januari 1950.
   De volgende vraag is: is het inkomen van de partner nodig voor het voortzetten van de huidige levensstandaard en betaling van vaste lasten. Zo ja wat is het nabestaandenpensioen en hoeveel is de uitkering van de risicoverzekering. Kunnen deze zaken het lagere inkomen opvangen na overlijden ?
   Als dat niet zo is dan lijkt mij een ANW hiaatverzekering een goede aanvulling. Wellicht biedt een extra overlijdensrisicoverzekering ook een geode oplossing.

 2. De ANW uitgelegd • pensioenweblog.nl

  […] kan dit gevolgen hebben voor het pensioen. Het kan zijn dat je zelf actie moet ondernemen. In een artikel over het ANW-hiaat ga ik hier verder op […]

  Beantwoorden
 3. Nabestaandenoverbruggingspensioen een must • pensioenweblog.nl

  […] In aanvulling daarop wordt ook vaak een ANW-hiaat pensioen aangeboden. In een eerder artikel ben ik ingegaan op de vraag om wel of geen ANW-hiaat pensioen te verzekeren. In dit artikel ga ik […]

  Beantwoorden
 4. Eddy Molle

  Goedendag,

  Via mijn wachtgeld bouw ik pensioen op tot 65 jaar en 9 maanden. Dat is echter wel voor 50%. Daarbij zit een ANW-hiaat-pensioen voor als ik kom te overlijden.
  Mijn vrouw is nu 57 jaar, en zal dus nog wel even door moeten voor zij AOW krijgt. Zij heeft geen werk.
  Nu heb ik naast mijn wachtgeld wél werk, en daar is sinds 1 januari 2016 een pensioenregeling ingevoerd. Ook dáár kan ik kiezen voor het bijverzekeren van een ANW-hiaat, maar dat betekent – onverhoopt, doch mogelijk – bij mijn voortijdige overlijden dan een tweede ANW-hiaat-uitkering. is dit mogelijk/toegestaan? Zijn er andere consequenties waarmee ik dan rekening moet houden?

  Beantwoorden
  • Harry Schipper

   Ik ben met pensioen en heb voor mijn echtgenote een vrijwillig ANW risico verzekering afgesloten ter compensatie voor het inkomensverlies als ik kom te overlijden.
   Nu ben ik bezig met de aangifte inkomstenbelasting 2017 en weet ik niet waar ik deze premie moet vermelden. Telefonisch met de Belastingdienst overlegd en zij zeiden dat deze premie niet aftrekbaar is. Klopt dit?

 5. Trees Lewis-Berends

  Goedendag,
  Afgelopen week ons overzicht gekregen van ons ANW hiaat, de volgende dag nagekeken en erover gebeld met PMT. We zijn verbijsterd, ik ben 50 jaar en mijn man is hartpatiënt dus een risico., hebben geen kinderen onder de 25. Als hij komt te overlijden voor mijn 67 jaar krijg ik inclusief met pensioen €1211= dit is nog minder dan de helft van zijn huidige inkomen.Hij wekt al 42 jaar en betaald zolang deze wet er is. Ongelooflijk vindt ik dit.

  Beantwoorden
 6. G.Kester

  Ik ben 2 weken werkzaam bij een nieuwe werkgever en wordt geconfronteerd met de ANW Hiaatpensioen. Ik ben 49 jaar , werk 40 uur in de week .
  Mijn vrouw werkt 22 uur als doktersassistente .
  We hebben samen 3 kinderen in de leeftijden van ; 16/19 en 22 . Kijk die ANW Hiaatverzekering is ‘maar ‘ € 33,- per maand of zoiets , schiet ik hier wat mee op ?

  groeten George

  Beantwoorden
 7. Farm janssen

  Vraagje waar ik nergens antwoord op kan vinden. Stel dat m’n man komt te overlijden(ik ben van na 1950 geen kinderen onder de 18 en niet afgekeurd voor 45%), dan krijg ik een laag nabestaandenpensioen van maar liefst €470 per maand. We hebben destijds een anw hiaat verzekering afgesloten voor €1000 per maand. Over de €470 moet belasting worden betaald maar hoe zit t met die €1000 die ik krijg via de hiaat verzekering? Moet daar nog belasting af en zo ja hoeveel?

  Beantwoorden
  • Marie

   Toevallig kom ik hiervoor te staan omdat mijn man ernstig ziek is. Inmiddels is mij verzekerd (ook door de Belastingdienst) dat over beide uitkeringen belasting betaald moet worden.

  • Marie

   Toevallig kom ik hiervoor te staan omdat mijn man ernstig ziek is. Inmiddels is mij verzekerd (ook door de Belastingdienst) dat over beide uitkeringen belasting betaald moet worden. Op Rekenkeizer.nl kunt U alles precies berekenen, waarbij U dan loonheffingskorting moet gebruiken bij de hoogste uikering. Dus de uitkering van €1000 in in dit geval. U houdt van deze uitkering €766 over.

 8. Wouter v.d. Plas

  Ik heb een vraag: ik ben gescheiden, vader van een niet inwonend kind. Heeft het zin om een ANW (Hiaat) verzekering af te sluiten?

  Beantwoorden
 9. mauureen

  vraag: mijn man en ik (beiden van na 1950) werken beiden (bijna) fulltime. Hebben 1 kind <18 jaar.
  Is ANW-hiaat verzekering een goede optie?
  In het verleden hebben wij dit gedaan puur omdat bij overlijden van één van ons de financiële situatie (extra kinderopvang/minder werken) voor de achterblijver vrij penibel zou worden.
  Tot welke leeftijd (van ons of van kind) is dit aan te bevelen?

  Beantwoorden
  • bas

   Zeker gezien de (pensioen) versoberingen van afgelopen jaren gewoon doen zou ik zeggen.
   Ik denk dat de helft van de pensioendeelnemers in dit land geen notie heeft van de hoogte van het partnerpensioen.
   Ik heb zelf meerdere keukentafelgesprekken gehad met weduwen die ik alleen maar kon begeleiden naar de sociale dienst waar dan ook nog eens gemeld wordt dat je eerst je huis mag opeten. (pensioenbreuk, geen ANW hiaat etc).
   Neem daarin mee dat de afgelopen 5 jaar de premies van risico verzekeringen aanzienlijk goedkoper zijn geworden en de dekking sterk verbeterd zoals b.v.: dekking blijft doorlopen bij vroegpensioen, dekking loopt tot AOW leeftijd van de partner die soms al op 69 jaar is gesteld enz
   Tevens is de uitkering inkomens onafhankelijk zodat deze niet gekort word. Ook nog het vermelden waard is dat de premie bruto verrekend mag worden met uw salaris zodat u per saldo netto minder betaald (uitkering belast).
   Helemaal eens met Jan over de Ja tenzij- optie en de eventuele afstandsovereenkomst. Degene met “genoeg” inkomsten moeten dit dan maar zien als cadeautje.

   vriendelijke groet
   Bas

 10. b. jansen

  Mijn werkgever wil niet de mogelijkheid bieden om een ANW hiaatverzekering af te sluiten ivm weinig animo hiervoor bij de rest van de collega’s.
  Kan ik dit ook zelfstandig afsluiten?

  Beantwoorden
  • Remco

   Een ANW Hiaat verzekering is niets meer en niets minder dan een overlijdensrisicoverzekering die een periodieke uitkering geeft tot een bepaalde leeftijd. Als het collectief aangeboden wordt is er vaak sprake dat dit zonder gezondheidswaarborgen gaat. Zeker als je net in dienst komt of een partner in de pensioenregeling onderbrengt. Sluit je het individueel af, dan moeten er (meestal) wel gezondheidswaarborgen ingevuld worden en krijg je op basis daarvan een premie. Het is dus prima mogelijk om het individueel te doen, maar laat je goed begeleiden zodat je ook niet nodeloos oververzekerd bent.

   Succes

 11. René Janssen

  Er wordt al jaren ANW hiaat van mijn loon ingehouden terwijl ik geen partner heb.
  Mijn werkgever zet dit per 1-1 stop.
  Echter is alles wat ik betaald heb niet terug te vorderen bij mijn werkgever?
  De verzekering betaald niets terug zegt mijn werkgever.

  BVD

  Beantwoorden
 12. De ANW uitgelegd. Nationaal Pensioenweblog

  […] kan dit gevolgen hebben voor het pensioen. Het kan zijn dat je zelf actie moet ondernemen. In een artikel over het ANW-hiaat ga ik hier verder op […]

  Beantwoorden
 13. Nabestaandenoverbruggingspensioen een must. Nationaal Pensioenweblog

  […] In aanvulling daarop wordt ook vaak een ANW-hiaat pensioen aangeboden. In een eerder artikel ben ik ingegaan op de vraag om wel of geen ANW-hiaat pensioen te verzekeren. In dit artikel ga ik […]

  Beantwoorden
 14. Saskia de Vries

  Ik ben parttime werkzaam voor 20 uur p.w. Mijn man werkt fulltime 40 uur p.w. Samen hebben we een dochter van 15 jaar. Is het voor mij raadzaam om bij het pensioen ook ANW af te sluiten?

  Beantwoorden
 15. Saskia de Vries

  Ik ben parttime werkzaam voor 20 uur p.w. Mijn man werkt fulltime 40 uur p.w. Samen hebben we een dochter van 15 jaar. Is het voor mij raadzaam om bij het pensioen ook ANW af te sluiten?

  Beantwoorden
 16. J. Reichardt

  Goedemiddag heer, mevrouw.

  Kunt u mij a.u.b. helpen met onderstaande vraag.

  Mijn partner en ik zijn in maart 2017 uit elkaar gegaan.
  Ik heb een afstandsverklaring laten maken betreft partnerpensioen.
  Ik heb een ANW hiaat afgesloten via mijn werkgever.
  Moet ik voor de ANW hiaat ook een afstandsverklaring laten maken, dit zodat er geen aanspraak door mijn ex partner hierop gemaakt kan worden.
  Ik heb nog twee vragen.
  Ik ben 17 -04 -1964 geboren.
  Is de ANW hiaat voor mij ook van toepassing als ik een gat van 5 jaar in pensioen opbouw heb?
  Is het juist dat mocht ik werkeloos raken doordat ik niet meer kan werken door een ongeluk, dat de ANW hiaat mij met een bedrag per maand helpt.
  Ik hoor het graag van u.
  Alvast bedankt voor uw reactie.

  Met vriendelijke groeten,
  J.A. Reichardt
  email: j.reichardt@loodswezen.nl

  Beantwoorden
  • Norbert van Nieuwenhoven

   Beste mevrouw Reichardt,
   Goed dat u nadenkt over uw pensioensituatie. Dat zouden meer mensen moeten doen…

   Wel wil ik u aangeven, dat een ANW Hiaat Pensioen alleen voor uw (huidige) partner bestemd is. Als u geen partner heeft, dan is deze dekking overbodig.
   Het ANW Hiaat Pensioen keert namelijk allen maar uit bij uw overlijden als dit plaatsvindt vóór de AOW datum van uw partner en ook alleen als u nog in loondienst bent van uw huidige werkgever.

   Het lijkt mij nu een overbodige dekking. Pas als u weer een partner (gehuwd of samenwonend) hebt, is deze dekking weer van toepassing.

   Ik hoop hiermee u te hebben kunnen helpen..

 17. Tjoelker

  Ik ben 49 jaar getrouwd en heb 2 kinderen van 16 en 20 ik betaal 61,42 per maand,dat vind ik nogal wat heeft het zin om dit door te laten gaan

  Beantwoorden
 18. Jose Carvalho

  Kunt u mijn helpen met het volgende vraag.
  Ik ben in november met pensioen en betaal al 30 jaar anw-hiaat premie.
  Mijn vrouw heeft zelf geen pensioen en ontvangt volgende jaar in april haar AOW .
  De pensioenfonds blijft van mijn pensioen het Anw premie te incasseren.

  Mijn vraag is:
  Wanner kan ik het beste, de anw premie stoppen?
  Alvast hartelijk dank,
  José

  Beantwoorden
 19. Ludo Stoffer

  HELP. Ik word met het ANW Aanvullingspensioen geconfronteerd door mijn baas en moet opgeven of ik wel of niet wil verzekeren. Verzekeren kost mij ongeveer 80 euro per maand maar moet dat wel. Ik ben een alleenverdiener van 57 jaar oud. Mijn vrouw is al ongeveer 18 jaar volledig arbeidsongeschikt. Formeel heet dat 85% ongeschikt en geen verplichting tot herkeuring of sollicitaties. Nu lees ik dat als ik kom te overleden mijn vrouw in een categorie zit die geen zorgen hoeft te maken en ik me dus niet extra hoef te verzekeren. Lees ik dit goed? Graaaaaag antwoord want het ABP kan mij geen duidelijkheid geven.

  Beantwoorden
 20. Bjorn

  Hallo,

  Ik (36 jaar) ben ongehuwd en heb geen kinderen (misschien in de toekomst). Het lijkt mij niet nodig om een ANW-HIAATVERZEKERING te nemen. Stel dat ik over twee jaar wel een kind heb, zou ik alsnog zo’n verzekering kunnen aanvragen bij mijn werkgever?

  Alvast bedankt.

  Met vriendelijke groet,
  Bjorn

  Beantwoorden
 21. Marly Aarns

  Hallo, wij hadden een aanvullende verzekering via de toenmalige werkgever, mijn man is nu met pensioen. Na zijn pensioenleeftijd werd de premie verdubbeld bij Loyalis, de premie zou elk jaar geindexeerd worden per 1 juli, en omdat mijn man met pensioen was zou dit elk jaar een verhoging betekenen. Dit is niet meer op te brengen. Ben zelf nu 60 , krijg nog 1 jaar ww moet dus ruim 7 jaar nog overbruggen, en een baan zit er niet in. Heb al 200 sollicitaties gedaan. Wat is jullie advies?

  Beantwoorden

Reageer