Andere kosten bij loondoorbetaling bij ziekte

 • werkelijke kosten verzuim (vaak veel meer dan het doorbetaalde loon);
 • welk loon moet worden doorbetaald (bijv. onregelmatig loon, variabele vergoedingen);
 • meeverzekeren auto van de zaak bij een verzuimverzekering;
 • werkgeverslasten meeverzekeren? (soms ruim 40% van het loon!);
 • verzuimverzekeraar weigert uitkering (bij ‘meeverzekerde’ ‘DGA’s’ of tijdelijke krachten);
 • wat te doen als de werknemer helemaal niet ziek is of niet meewerkt aan re-integratie;
 • wat zijn gevolgen als de werkgever eigen risicodrager voor de ZW wordt;
 • hoe kan een loonsanctie worden voorkomen of ongedaan worden gemaakt;
 • wanneer is het raadzaam om gebruik te maken van het deskundigenoordeel van het UWV;
 • kan een werknemer voor ‘1% ziek’ worden gehouden en wat zijn de gevolgen;
 • hoe kan transitievergoeding voor zieke werknemers worden voorkomen, etc.

Reageer