Als eigenrisicodrager houdt de werkgever grip op kosten verzuim en arbeidsongeschiktheid

Sinds de invoering van de Wet BezaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) vorig jaar, is een goed verzuimmanagement voor de werkgever belangrijk. De werkgever was al verantwoordelijk voor het verzuim en arbeidsongeschiktheid van vaste medewerkers, de wet maakt de werkgever ook verantwoordelijk voor tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan. Deze financiële verantwoordelijkheid kan tot 12 jaar na uitdiensttreding van de werknemer duren. Dat kan leiden tot een aanzienlijke stijging van de kosten voor de   werkgever  voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als eigen risicodrager neemt de werkgever zelf de re-integratie van ex-werknemers ter hand in plaats van dit traject over te laten aan het UWV en kan daarmee zijn kosten beperken. De werkgever kan zo zelf invloed op de instroom in de WGA, en daarmee op de premiekosten voor arbeidsongeschiktheid beperken.

Reageer