Algemeen Pensioenfonds mogelijk ook voor verplicht gestelde Bedrijfstakpensioenfondsen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Klijnsma laten weten dat zij een wetsvoorstel zal indienen dat regelt dat verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen ook toegang krijgen tot het algemeen pensioenfonds.

Lagere uitvoeringskosten, efficiency en schaalvergroting zijn voor alle pensioenuitvoerders belangrijker geworden, ook voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Het algemeen pensioenfonds zou voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen een nieuwe manier kunnen bieden om tot schaalvergroting te komen. Via een collectiviteitskring kan de oorspronkelijke solidariteit en identiteit van het voormalige fonds overeind blijven en kan geprofiteerd worden van de schaalgrootte van het algemeen pensioenfonds.

Inmiddels zijn er al een aantal partijen in Nederland bezig met de oprichting van een Algemeen Pensioenfonds.

Reageer