Aanmeldtermijn vrijwillige verzekering WIA nog niet verruimd

Startende zzp’ers kunnen binnen 13 weken na het einde van de verplichte verzekering voor ZW en WIA, deze vrijwillig voortzetten via het UWV (acceptatieplicht). Minister Asscher geeft als reden voor het niet uitvoeren van de motie:

  1. risico van negatieve selectie als gevolg van verlenging aanmeldtermijn en leidt volgens Asscher tot hogere premies ZW en juist slechtere toegankelijkheid va deze verzekering niet alleen voor zzp’ers, maar voor iedereen die (verplicht) premie betaalt voor WIA en ZW;
  2. Asscher wil wachten op publicatie van Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP (IBO ZZP). In het IBO ZZP wordt naar alle aspecten rond zzp’ers gekeken; zowel naar de fiscale aspecten, als naar de positie van de zzp’er op de arbeidsmarkt.

Reageer