Overdracht van een gouden handdruk stamrecht naar andere niet toegelaten verzekeraar levert een belaste afkoop op. Overdracht naar een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht ex artikel 11a Wet LB (tekst 2013) echter niet.

Het is de bedoeling van de wetgever geweest om overdrachten tussen fiscaal toegelaten stamrechtverzekeraars en stamrechtspaarrekeningen en stamrechtbeleggingsrechten te laten vallen onder de toegestane, fiscaal geruisloze te laten plaatsvinden.

Uit de parlementaire behandeling van de invoering van de bancaire variant van het loonstamrecht kan worden afgeleid dat een redelijke wetsuitleg met zich mee brengt dat ook het omzetten van een loonstamrecht in een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht kan plaatsvinden zonder dat daarbij een (fictieve) afkoop in aanmerking wordt genomen.

Reageer