Laatste pensioenweblog nieuws…

Belasting- en premieheffing over ZW uitkering is juist

X  heeft de Nederlandse nationaliteit, woonde van januari tot maart 2012 in Nederland en is daarna naar Spanje geëmigreerd. De vraag is of de Belastingdienst terecht een ZW uitkering van € 31.937 als belastbaar en premieplichtig inkomen in aanmerking heeft genomen. De Rechtbank Den Haag verklaart het beroep van X ongegrond. De ZW uitkering is volgens de Rechtbank terecht als loon verkregen

Lees verder

Premieheffing WGA voor WSW instelling niet strijdig met artikel 1 EP (EVRM)

Bij X zijn werknemers werkzaam in het kader van de Wet Sociale werkvoorziening (hierna: WSW). Het ambtelijk personeel van X is tot 2013 ingedeeld in sector 66 (overheid, overige instellingen). De in het kader van de WSW voorziening werkzame werknemers zijn tot 2013 ingedeeld in sector 67 (werk en (re)integratie). Vanaf 1 januari 2013 zijn beide groepen samengebracht onder één nummer en [...]

Lees verder

Vaststelling premie Whk; onterechte toerekening WGA uitkering aan werkgever

X had een werknemer in dienst met de status van arbeidsgehandicapte. Daarom kon X bij hernieuwde uitval van de werknemer het tijdens diens ziekte doorbetaalde loon van het UWV terugvragen wegens beroep op de zogenoemde no-riskpolis. De werknemer is per 10 november 2009 opnieuw uitgevallen. Hij heeft de wachttijd voor een uitkering WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) [...]

Lees verder

Kabinet wil regels arbeidsongeschiktheid aanscherpenKabinet wil regels arbeidsongeschiktheid aanscherpen

Het kabinet wil de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanscherpen. In de toekomst komen naar schatting 9% minder mensen dan nu in aanmerking voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dat blijkt uit antwoorden van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen. Ook vallen er straks nog eens 4% meer mensen onder de regels voor gedeeltelijk [...]

Lees verder

Een aantal vragen en antwoorden over de voorgestelde WIA

Is het juist dat 13% van de nieuwe populatie in het kader van de WIA die onder de huidige 3 x 3 regel zou zijn ingestroomd in de Wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) 80-100, onder de in het regeerakkoord opgenomen 1 x 9 regel niet meer instroomt in de WGA 80-100?In het regeerakkoord staat het volgende over de 1 x 9 regel: Voor personen die in de [...]

Lees verder