Laatste pensioenweblog nieuws…

Bescherming pensioen ZZP-er is een feit

Tot voor kort was de ZZP-er of ondernemer verplicht zijn lijfrentepotje aan te spreken alvorens hij een beroep kon doen op een bijstandsuitkering. Voor mensen met een werknemerspensioen was dat anders, hun pensioen was beschermd en hoefde niet aangesproken te worden bij een beroep op de bijstand.Dit jaar heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma een wetsvoorstel ingediend om dat verschil op [...]

Lees verder

De verplichtstelling aan de regeling: een eerste inschatting

De regering wil de verplichtstelling aan het bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) 'verhangen' naar de pensioenregeling.Dat is op zich goed nieuws! Het betekent dat alle uitvoerders in de tweede pijler en buitenlandse uitvoerders verplichtgestelde regelingen mogen uitvoeren. [...]

Lees verder

Inkoop dienstjaren buitenlandse werkgever

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de belastingdienst heeft op 17 en 18 november jl. een aantal V&A gepubliceerd. Een vraag handelt over inkoop van dienstjaren doorgebracht bij een buitenlandse werkgever. [...]

Lees verder