Laatste pensioenweblog nieuws…

Terecht geen stakingslijfrente-aftrek. Niet voldaan aan vereisten artikel 3.129 Wet IB 2001

Op 18 april 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan (HAA 16/3458) in een procedure waarbij in geschil was of bij het vaststellen van de aanslag terecht een bedrag van € 100.000 niet in aftrek is toegelaten als premies voor lijfrente wegens de omzetting van stakingswinst in een lijfrente. In de zaak speelde het volgende. In de jaarrekening van de B.V. van dga X voor [...]

Lees verder