Laatste pensioenweblog nieuws…

Europese pensioenrichtlijn afgezwakt

De drie Europese instanties – Parlement, Raad en Commissie – hebben een akkoord bereikt over een (aangepaste) Europese Richtlijn. De Nederlandse inbreng is zodanig geweest dat het concept behoorlijk is afgezwakt. Zo komen er geen gelijke kapitaaleisen tussen verzekeraars en pensioenfondsen en blijft de huidige systematiek in stand. Dat betekent dat de solvabiliteitseisen

Lees verder

Eerste Kamer akkoord met ‘nieuwe’ bevoegdheden Ondernemingsraad

De Eerste Kamer heeft op 21 juni jl. het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen aangenomen. Ondernemingsraden hebben instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging en intrekking van de pensioenovereenkomst, ongeacht of de pensioenuitvoerder een [...]

Lees verder

Stand van zaken Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden

Op 23 december 2015 is het wetsvoorstel voor het wijzigen van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad (OR) inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen ingediend. Het is de bedoeling van het wetsvoorstel om de OR duidelijkere bevoegdheden te geven. Inzake het aangaan, wijzigen of intrekken van een pensioenovereenkomst heeft de OR in principe altijd instemmingsrecht, tenzij sprake is van een [...]

Lees verder

DNB: pensioenstelsel gebaat bij verandering

DNB heeft in een persbericht aangegeven dat het huidige pensioenstelsel gebaat is bij grote veranderingen. De verwachtingen van deelnemers zijn niet waargemaakt. Ouderen worden onvoldoende beschermd tegen kortingen, terwijl voor jongeren soms te weinig risico wordt genomen. Daarnaast is er sprake van een ondoorzichtige herverdeling tussen generaties. Dit is volgens DNB het gevolg van

Lees verder

Eerste Kamer akkoord met wet Verbeterde premieregeling

De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 juni jl. ingestemd met de wet Verbeterde premieregeling. De wet regelt dat deelnemers met een pensioenregeling op basis van premieovereenkomst (beleggingen) of een kapitaalovereenkomst in de uitkeringsfase desgewenst kunnen doorbeleggen en een variabele pensioenuitkering kunnen aankopen. De Eerste Kamer pleit ervoor dat alle partijen in staat worden gesteld

Lees verder