Laatste pensioenweblog nieuws…

Werknemers mkb dreigen bij pensioen kopje onder te gaan

Terwijl iedereen in de politiek en in pensioenland zich druk maakt om het pensioen van zzp’ers, voorzie ik dat we een grote en belangrijke groep over het hoofd zien. Werknemers van mkb-bedrijven dreigen namelijk in het verdomhoekje te raken doordat de wet- en regelgeving zo vaak wordt aangepast dat veel werkgevers in deze sector geneigd zijn te stoppen met het aanbieden van [...]

Lees verder

Geen transitievergoeding na AOW leeftijd is niet discriminerend

Een transitievergoeding is niet verschuldigd na het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst in verband met of na het bereiken door de werknemer van de AOW leeftijd. Dit is geen leeftijdsdiscriminatie aldus de Hoge Raad, 28 april 2018. De uitsluiting van werknemers die AOW leeftijd hebben bereikt van recht op transitievergoeding is niet in strijd met Richtlijn [...]

Lees verder

Een jaar voor pensioen geen sollicitatieplicht meer

Uitkeringsgerechtigden waarvan de AOW over een jaar ingaat, zijn met ingang van 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. UWV stuurt een brief naar WW-, IOW-, WGA- of Ziektewet uitkeringgerechtigden als de regeling voor hen geldt en zij binnen een jaar de AOW leeftijd bereiken. Tot 1 mei 2018 hebben personen die binnen een jaar de AOW leeftijd bereiken, hun werk verliezen of ziek [...]

Lees verder

Hoofdlijnen banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is geactualiseerd (voorjaar 2018). Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in het leven te roepen. Dit document geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer. In het kennisdocument staat informatie over de banenafspraak (de doelgroep, de praktijkroute, [...]

Lees verder

Meer draagvlak nodig voor plan loondispensatie

Na kritiek uit de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken op zoek naar meer draagvlak voor haar plan om meer arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. Het voorstel stuit op veel weerstand bij gehandicapten, omdat zij minder kunnen gaan verdienen dan het minimumloon. De staatssecretaris wil de Participatiewet zodanig aanpassen dat werkgevers alleen salaris gaan [...]

Lees verder