Laatste pensioenweblog nieuws…

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek in stakingsjaar

Een belastingplichtige staakt zijn onderneming. In de jaren daarvoor heeft hij niet de maximale zelfstandigenaftrek in mindering op zijn inkomen brengen vanwege een te laag belastbaar inkomen onder andere door afschrijvingen. De belastingplichtige wil de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek in [...]

Lees verder

Doorbeleggen na pensioendatum

Vanaf 1 september 2016 is het mogelijk om pensioenkapitaal door te beleggen na pensioendatum als gevolg van de nieuwe Wet verbeterde premieregeling. Deze wet heeft als doel het pensioenresultaat voor premie- en kapitaalovereenkomsten te verbeteren tegen een acceptabel risico. Door in de uitkeringsfase voor een deel te kunnen doorgaan met beleggen en de risico’s die daarmee gemoeid zijn

Lees verder

Verbod op reclame-uitingen voor schadelijke financiële producten

De AFM heeft een markconsultatie in gang gezet over een mogelijk aanstaand besluit om financiële producten aan te wijzen met een reclameverbod richting consumenten. Het verbod moet ook gaan gelden voor buitenlandse bedrijven. Het gaat volgens de AFM dan vooral om hefboomproducten, CfD’s met restschuld of hefboom van 10 of hoger, Turbo’s en [...]

Lees verder