Laatste pensioenweblog nieuws…

Bonusbeleid pensioenuitvoerder meewegen in besluit?

Een van onze relaties heeft duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het vaandel staan. Hoe hoog in het vaandel blijkt uit de definitieve keuze voor de pensioenuitvoerder. Het bonusbeleid van een pensioenuitvoerder is aanleiding om hen af te laten vallen. Op 1 januari 2017 moet er een nieuwe pensioenregeling komen. Het pensioensysteem is overeengekomen en een nieuwe [...]

Lees verder

Kabinet ‘verjubelt’ € 2 miljard van het DGA-pensioen

Begin maart beloofde ik in april terug te komen op het Directeur Groot Aandeelhouders-pensioen. Het feit dat ik dat nu pas doe komt niet door mij, maar omdat onze Staatsecretaris van Financiën al jaren moeite heeft om zijn toezegging in zake het DGA-pensioen na te komen voor wat betreft deadlines. Maar, 1 juli was het zover. Het Kabinet heeft besloten om in ieder geval zo’n € 2 [...]

Lees verder

CPB: Aanvullende analyses toekomst pensioenstelsel

Het CPB heeft op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid meerdere, vooral ook ongunstige, scenario’s doorgerekend op basis van de diverse SER-varianten, en ook de plannen van een aantal jongeren organisaties. Ze heeft daarbij gekeken naar invloeden van hoge inflatie, langdurige lage rente en volatiele aandelenkoersen. De conclusie is dat het [...]

Lees verder

Verhoging AOW-leeftijd niet onrechtmatig

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat de verhoging van de AOW-leeftijd in principe rechtmatig is. Het levert ook geen leeftijdsdiscriminatie. Omdat de verhoging zeer geleidelijk gaat – in deze zaak ging om een verhoging van 1 maand per jaar – is het inkomensverlies van slechts 1 maand voldoende acceptabel, zeker omdat er een aantal flankerende [...]

Lees verder

Afschaffing doorsneesystematiek: mogelijke transitiepaden

Het CPB  heeft de mogelijke transitiepaden voor afschaffing van de doorsneesystematiek bij de aanvullende pensioenen uitgewerkt. De afschaffing van de doorsneesystematiek is onderdeel van de Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel, waarin de Staatssecretaris van SZW de contouren van een nieuw pensioenstelsel schetst. Uit de notitie: “Deze notitie verkent 3 mogelijke [...]

Lees verder