Laatste pensioenweblog nieuws…

Grote verschillen leeftijdsafhankelijke premiestaffels bij beschikbare premiepensioen

Steeds meer ondernemingen bieden hun werknemers een pensioenregeling aan op basis van beschikbare premie of Defined Contribution (DC) In tegenstelling tot de traditionele middelloon- of eindloonregelingen loopt de werknemer bij dit soort pensioenregelingen het beleggings- en langlevenrisico.  Aan de andere kant hoeft niet “betaald” te worden voor de hoge opslagen van een gegarandeerd

Lees verder

Misverstanden uitfasering PEB rechtgezet

Op 19 mei jl. heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een aantal vragen beantwoord inzake de inwerkingtreding van de Wet uitfasering PEB. Op 15 juni jl. heeft hij dit nog eens dunnetjes overgedaan naar aanleiding van gerezen misverstanden.  [...]

Lees verder

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) geëvalueerd

Op 13 juni 2017 heeft staatssecretaris Klijnsma van SZW de stand van zaken ten aanzien van de evaluatie van de WVPS gepubliceerd. Er wordt een aantal knelpunten geconstateerd en oplossingsrichtingen aangegeven, die hieronder kort worden besproken. Inmiddels is al actie ondernomen om geconstateerde knelpunten aan te pakken. Vóór het einde van dit jaar worden de resultaten van de complete [...]

Lees verder

Pensioenplicht ja of nee?

Formeel kent Nederland geen pensioenplicht. Dat wil zeggen dat werkgevers en werknemers in beginsel vrij zijn om al dan niet een pensioenovereenkomst te sluiten. Toch moet ruim 70% van alle werknemers verplicht deelnemen aan een specifiek pensioenfonds op grond van een verplichtstellingsbesluit. De Minister kan immers op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven

Lees verder

Pensioendiscussie gaat vooral over vervanging van het stelsel

De discussie over ons pensioenstelsel leidt de aandacht af van de vele veranderingen die al wel zijn doorgevoerd. Het gaat nu vooral over de vervanging van het Nederlandse pensioenstelsel. Belangrijk, maar het duurt nog even voordat daar zichtbare resultaten uitkomen. Waar het minder over gaat en waar wel snel winst valt te behalen, is de manier van communiceren over alle veranderingen van de

Lees verder