Laatste pensioenweblog nieuws…

Opheffing testamentair bewind

Een bij een testament ingesteld bewind kan eindigen als een daartoe ingediend verzoek bij de rechtbank wordt toegewezen. Deze bepaling is ingevoerd met de wijzingen naar het nieuwe, huidige, erfrecht in 2003. Dat nieuwe erfrecht had op grond van het ingestelde overgangsrecht onmiddellijke werking behalve als de ‘bepalingen van de uiterste wil daarvan afwijken’. Een erfgenaam die een [...]

Lees verder

Terecht geen stakingslijfrente-aftrek. Niet voldaan aan vereisten artikel 3.129 Wet IB 2001

Op 18 april 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan (HAA 16/3458) in een procedure waarbij in geschil was of bij het vaststellen van de aanslag terecht een bedrag van € 100.000 niet in aftrek is toegelaten als premies voor lijfrente wegens de omzetting van stakingswinst in een lijfrente. In de zaak speelde het volgende. In de jaarrekening van de B.V. van dga X voor [...]

Lees verder