Laatste pensioenweblog nieuws…

Goedkeuringsbesluit regeling ‘dubbel genieten uitkering’ bij kapitaalverzekeringen voor jaren vóór 2016

Vanaf 2016 is in de Wet IB 2001 een bepaling opgenomen die het voor fiscale partners mogelijk maakt om in de aangifte IB een gezamenlijk verzoek te doen op basis waarvan een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) wordt geacht voor de helft bij iedere partner op te komen. Dit terwijl maar één begunstigde in de overeenkomst is opgenomen. Iedere partner kan nu voor zijn deel

Lees verder

Onderneming en toch een ww uitkering

De ww gerechtigde kan in de start periode van zijn onderneming een ww uitkering behouden. De uitkering wordt als voorschot betaald. 70% van de inkomsten van de ondernemer worden in mindering gebracht op de uitkering. Een ww gerechtigde die vanuit een uitkeringssituatie een eigen onderneming startte, moest een deel van de ww uitkering over de startperiode terugbetalen. In een procedure werd

Lees verder

Ketenaansprakelijkheid loonbetaling

Met het in acht nemen van onderstaande checklist verkleint de werkgever het risico aansprakelijk te worden gesteld voor onjuiste loonbetaling door andere werkgevers.Controleer een opdrachtgever of opdrachtnemer op juiste inschrijving Kamer van Koophandel of erkend buitenlands handelsregister. Met ingang van 1 januari 2016 is het mogelijk om de openbare gegevens van de [...]

Lees verder

Nederland is niet gebonden aan een door Luxemburg afgegeven E-101-verklaring

In deze zaak is een rijnvarende in dienst bij een in Luxemburg gevestigde onderneming. De Luxemburgse autoriteiten hebben aan hem een E-101-verklaring afgegeven, wat inhoudt dat hij wordt geacht aldaar verzekerd te zijn voor de sociale verzekeringen. De Nederlandse autoriteiten zijn van oordeel dat hij in Nederland verzekerd is. Hof Den Haag is hetzelfde oordeel toegedaan. De rijnvarende [...]

Lees verder

Gegevensset aangifte loonheffingen 2016 te downloaden

De gegevensspecificatie aangifte loonheffingen 2016 is gepubliceerd op de site van de Belastingdienst. De ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2016’ vindt de werkgever de betekenis, het formaat en eventuele toegestane waarden van de gegevens uit de aangifte loonheffingen. In hoofdstuk 2 (Algemeen deel) wordt het proces van het doen van de aangifte loonheffingen en [...]

Lees verder