Laatste pensioenweblog nieuws…

Staken mag niet tot lagere WW uitkering leiden

Werknemers, werkzaam bij een vangrailproducent, die het productieproces wilden verplaatsen, hebben gestaakt om dit te voorkomen. Over de stakingsdagen hebben zij geen loon ontvangen, maar wel een uitkering uit de stakingskas. Het productieproces is toch verplaatst met als gevolg dat de werknemers werkloos zijn geworden. Bij de

Lees verder

Uitzendbureau mag niet lage percentage sectorpremie hanteren

Een uitzendbureau,dat Poolse arbeidskrachten ter beschikking heeft gesteld aan agrarische bedrijven. heeft in de aangiften loonheffingen het lage percentage premie Werkloosheidswet behorende bij de sector agrarisch bedrijf (sectorpremie) toegepast. De Belastingdienst past in een naheffingsaanslag de hoge sectorpremie toe en [...]

Lees verder

Dagrecreatiepark terecht ingedeeld als kermisgezelschap in sector 54 (Culturele instellingen)

A, een veelzijdig dagrecreatiepark, is ingedeeld in sector 54 (Culturele instellingen). Zij wenst ingedeeld te worden in sector 35 (Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen). Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden (14 juni 2016, nr. 15/00336) is A terecht ingedeeld in sector 54. Volgens het Hof zijn de overeenkomsten tussen kermissen en attractieparken namelijk groter dan die tussen [...]

Lees verder

A1-verklaring bij werken in Frankrijk verplicht

Een werkgever is sinds 1 april 2017 verplicht om een geldige A1-verklaring te kunnen overleggen aan de Franse arbeidsinspectie als een werknemer in Frankrijk werkzaamheden verricht. Met de A1-verklaring kan de werkgever bewijzen dat in Nederland  sociale verzekeringspremies worden afgedragen. Volgens Europese sociale zekerheidswetgeving zijn inwoners van de Europese Unie slechts sociaal [...]

Lees verder

Resultaat internetconsultatie Arbowetswijziging 2017

  Eind 2016 kon via een openbare internetconsultatie worden gereageerd op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit over de second opinion en de klachtenprocedure. Het ontwerpbesluit is naar aanleiding van de reacties op enkele punten inhoudelijk aangepast of van een nadere toelichting voorzien:De positie van de werknemer is verstevigd [...]

Lees verder