Laatste pensioenweblog nieuws…

Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen

‘Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen.‘ Aldus een hoogleraar van de VU. Maar wat zit er achter de cijfers? Bij de voorstellen om een pensioenregeling te veranderen zien wij nogal eens dat de voorgestelde wijziging veel te rooskleurig wordt voorgesteld. Een (adviseur van de) werkgever moet alle [...]

Lees verder

Een nieuw beschikbare premie pensioencontract

Het gebeurt dagelijks: het pensioencontract loopt af en de pensioenadviseur van de werkgever adviseert een nieuwe pensioenregeling. Het wordt een beschikbare premieregeling. Waar heb je recht op als ondernemingsraad? Is de pensioenadviseur verplicht om zijn best te doen om de beste aanbieder te selecteren? Je mag verwachten van wel. De praktijk is weerbarstig. Uitgaande van een [...]

Lees verder

Belanghebbende is door een medische fout bij zijn geboorte lichamelijk gehandicapt geraakt. De verzekeraar van de aansprakelijk gestelde wederpartij heeft hiervoor aan de man een letselschadevergoeding uitgekeerd. Voor dat bedrag heeft belanghebbende in 1998 een kapitaalverzekering afgesloten tegen een koopsom van € 131.597. Op 6 augustus 2014 is daaruit een kapitaalsuitkering van € [...]

Lees verder