Laatste pensioenweblog nieuws…

AFM: informatie afkoop pensioen kan beter

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de informatie die wordt verstrekt als pensioen wordt afgekocht. Haar conclusie is dat de informatie beter kan en evenwichtiger moet. [...]

Lees verder

Jurisprudentie inzake afstorting pensioen in eigen beheer niet van toepassing op door directeur-grootaandeelhouder opgebouwd pensioen

Gerechtshof Amsterdam heeft zich recentelijk uitgelaten over het afstorten van het pensioen in eigen beheer van de (voormalig) directeur-grootaandeelhouder. Wat was er aan de hand? Partijen zijn in 1990 gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, onder uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, waarbij een jaarlijkse verrekening van het overgespaarde inkomen zal plaatsvinden. Deze [...]

Lees verder

Kosten pensioenkennis voor OR worden door werkgever vergoed

Een OR heeft recht op scholing en de kosten hiervan, dus ook die van (pensioen)kennis, worden vergoed door de werkgever. Hieronder gaan wij hierop nader in. In de praktijk blijkt het nogal eens dat Ondernemingsraden geen gebruik maken van dit wettelijke recht of dat werkgevers dit niet nodig vinden.   In artikel 16 van de WOR wordt ingegaan op de algemene regel [...]

Lees verder