Laatste pensioenweblog nieuws…

SER-verkenning teleurstellend!

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft haar verkenning van het 'persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling' uitgebracht. Deze verkenning is teleurstellend en wel om twee redenen. Allereerst omdat iedereen een echt advies had verwacht en niet de zoveel 'verkenning' van mogelijkheden voor een nieuw pensioenstelsel. Ten tweede om de inhoud zelf. [...]

Lees verder

Netspar: Projectierentes in verbeterde premieregelingen

Netspar heeft onderzocht hoe om te gaan met de projectierente in de 'wet verbeterde premieregelingen'. Immers, hoe hoger de projectierente, hoe sneller het pensioen(geld) wordt uitgekeerd. Hoe lager de projectierente, hoe lager de startuitkering en hoe groter de kans dat de uitkering in de loop der tijd gaat stijgen. [...]

Lees verder

Kabinetsappreciatie rapport DNB over financiele positie pensioenfondsen

Het Kabinet is ingegaan op de situatie bij pensioenfondsen. Uit het rapport van DNB dat daaraan ten grondslag ligt haal ik: "Het jaar 2015 heeft voor pensioenfondsen niet het herstel opgeleverd waar zij op hoopten. De beleggingsrendementen vielen tegen en de rekenrente voor de verplichtingen werd aangepast." Daarnaast levert begin 2016 geen beter beeld op, integendeel. [...]

Lees verder