Laatste pensioenweblog nieuws…

Beschikbare premies en doorbeleggen na de pensioendatum

De pensioenregelingen op basis van beschikbare premie kennen de mogelijkheid om na de pensioendatum door te beleggen. Voor deze optie vragen wij aandacht. De pensioenpremie die de medewerker bij een beschikbare premieregeling jaarlijks krijgt wordt belegd volgens het principe van de life cycle. De werknemer kan bij de meeste pensioenuitvoerders voor een meer offensieve, defensieve [...]

Lees verder

Instemming nodig voor wijzigen pensioen.

Een recente uitspraak van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 19 september 2017 laat maar weer eens zien dat de zorgplicht die rust op een werkgever inzake communicatie omtrent de pensioenregeling steeds zwaarder wordt. Een werkgever moet u duidelijk in niet mis te verstane bewoordingen informeren over de financiële (nadelige) consequenties voor uw toekomstige pensioen bij een [...]

Lees verder

Hoge sectorpremiepercentage omdat arbeidsovereenkomst omvang werkzaamheden niet vermeld

X heeft met een aantal van haar werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van een jaar, waarin is overeengekomen dat zij in dienst treden voor een dienstverband van nul uren per week. Drie maanden na aanvang van het dienstverband zijn de arbeidsovereenkomsten d.m.v. toevoegingen gewijzigd waarin is vastgelegd dat het dienstverband, de resterende negen maanden [...]

Lees verder

Premieplicht in Nederland omdat E101 verklaring niet is afgegeven o.g.v. Rijnvarendenverdrag

A, Nederlands ingezetene, vaart in 2006 als kapitein op een binnenvaartschip. Hij is in dienst van een Luxemburgse werkgever. In 1999 is aan de Nederlandse eigenaar van het schip een Rijnvaartverklaring gegeven, waarop geen exploitant van het schip is vermeld. Op 24 maart 2006 is door de Luxemburgse autoriteiten een E101 verklaring afgegeven. De vraag is of A, Rijnvarende, verzekerd en [...]

Lees verder