Laatste pensioenweblog nieuws…

Oud garantiedagloon soms toch van toepassing

Als de werknemer voor 31 mei 2013 gewisseld is van baan en hij direct aansluitend een nieuwe baan met een lager loon kreeg en dan op of na 1 juni 2013 werkloos werd uit deze laatste baan, krijgt hij mogelijk alsnog het garantiedagloon WW. Op 1 juni 2013 is het garantiedagloon vervallen voor mensen die van baan wisselden. Op 30 maart 2016 heeft de CRvB bepaald dat er een overgangsregeling [...]

Lees verder

Hybride WGA Markt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over diverse onderwerpen met betrekking tot de hybride WGA-markt. Hij reageert met de brief op twee moties en informeert de Kamer over uitstroomcijfers WGA in de uitzendsector in relatie tot andere sectoren. In verband met het laatste meldt de minister dat hij een maximumpremie WGA in de [...]

Lees verder

Te laat spoor 2 ingezet: arbeidsdeskundige moet schade betalen

Niet de werkgever wordt verantwoordelijk gehouden maar de arbeidsdeskundige. Hierdoor kunnen arbeidsdeskundigen voor hoge kosten komen te staan, zo blijkt volgens de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) uit een recente hoger beroep uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag. In de aangespannen zaak ging het om de vraag of het tweede spoortraject tijdig is ingezet en [...]

Lees verder

Nieuw sociale zekerheidsverdrag met China

Nederlandse bedrijven met expats in China zijn vanaf volgend jaar goedkoper uit. Ze hoeven dan alleen nog in Nederland AOW- en WW-premies te betalen. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft op 12 september 2016 het sociale zekerheidsverdrag getekend met zijn Chinese collega, Yin Weimin. Daarin is afgesproken dat Nederlandse bedrijven geen dubbele sociale premies meer hoeven te betalen [...]

Lees verder

Kamerbrief internationaal (verdrags)beleid sociale zekerheid

Minister Asscher (SZW) heeft de Eerste Kamer een notitie toegezonden over het internationale (verdrags)beleid van Nederland op het terrein van het sociale zekerheidsrecht. Nederland heeft momenteel met 34 landen buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland een bilateraal socialezekerheidsverdrag gesloten. De verdragen verschillen qua vorm en inhoud. Als [...]

Lees verder