Laatste pensioenweblog nieuws…

Informatieformulier belastingdienst voor Open fonds voor Gemene rekening

Als alternatief van de BV komt ook geregeld de optie van een Open Fonds voor Gemene Rekening voor het beleggen van gelden naar voren. De gerechtigde valt voor diens verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid ook gewoon in box 2 en het fonds is vennootschapsbelastingplichtig. Voordelen worden echter gezien als het gaat om de wijze van [...]

Lees verder

Sparen vs beleggen in reclames

Er zijn nu veel reclames die beleggen promoten in verband met de lage rentestand. Daarin worden ook vergelijkingen in rendementen gemaakt. De AFM maakt bekend dat daar ook de risico’s van beleggen bij genoemd worden. De AFM verwacht begrijpelijk, vindbare en evenwichtig [...]

Lees verder

Informatieverstrekking doorbeleggen via standaardmodel ‘vast-variabel pensioen’

Sinds de invoering van de Wet verbeterde premieregeling (1 september 2016) geldt dat deelnemers aan bepaalde pensioenregelingen de mogelijkheid hebben om bij pensionering te kiezen tussen een vaste of een variabele uitkering (‘doorbeleggen’). Het gaat hierbij om pensioenregelingen met het karakter van een premieovereenkomst, waarbij de premie wordt belegd of wordt aangewend voor de [...]

Lees verder

Hoge Raad: Renteswapkosten geen aftrekbare eigenwoningrente

Het gerechtshof in Den Haag had in uitspraken van 7 september 2016, nrs. BK 16/00037 t/m BK-16/00039 geoordeeld dat renteswapkosten ook aftrekbare eigenwoning rente is. De Hoge Raad oordeelt echter anders. Onder aftrekbare rente valt alleen ‘hetgeen tussen de geldgever en de [...]

Lees verder

Kamerbrief tijdstip afschaffen inkeerregeling

Toen de inkeerregeling voor onder andere zwartspaarders werd ingevoerd gold deze voor alle belastingjaren waarvoor werd ingekeerd. Die termijn is al verkort tot uiterlijk twee jaar nadat een onjuiste of onvolledig aangifte is gedaan of gedaan had moeten worden. De boete na gebruik van de inkeerregeling is gegaan van nihil in eerste [...]

Lees verder