Laatste pensioenweblog nieuws…

Pensioen verdient meer aandacht in de risicoparagraaf van het bestuursverslag van de onderneming

In deze tijd van het jaar zijn veel ondernemingen bezig met de opstelling van hun bestuursverslag (vroeger jaarverslag). Sinds 2015 moeten grote en middelgrote ondernemingen volgens richtlijn 400 van de Raad voor de Jaarverslaglegging een risicoparagraaf in hun jaarververslag opnemen. Wat ons betreft zou het onderwerp ‘Pensioen’ daarin vrijwel altijd een plaats moeten krijgen. Bij [...]

Lees verder

Hoe hoog is een realistische compensatie bij pensioenversobering?

Hoe hoog is een realistische compensatie bij pensioenversobering? Veel pensioenregelingen worden versoberd. En bij veel berekeningen die wij hebben gezien van pensioenadviseurs wordt onderbouwd dat de werknemers er niet op achteruit gaan en (dus?) wordt in het geheel niet over compensatie gesproken. [...]

Lees verder

Het beste moment om een overlegtraject te beginnen

Als de werkgever pensioen heeft toegezegd aan de werknemers wordt hiervoor een contract afgesloten met een uitvoerder. Er wordt een contracttermijn (meestal 5 jaar) afgesproken. Hierna moet er dus een nieuw contract komen. De voorwaarden veranderen, dus is instemming van de OR en de werknemers nodig. [...]

Lees verder

SCP: meerderheid werknemers wil garantiepensioen

Het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementair wetenschappelijk instituut dat de regering en de Eerste en Tweede kamer informatie verstrekt. Het SCP heeft een onderzoek gedaan naar wat werknemers belangrijk vinden aan hun pensioen. [...]

Lees verder

Officiële publicatie inwerkingtreding verval tijdklemmen

Op 16 maart 2017 is het besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen IA, IIA en IIIBIS van de wet ‘Overige fiscale maatregelen 2017’ gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2017, nr. 91). Dit besluit is een vervolg op de

Lees verder