Laatste pensioenweblog nieuws…

Wegens ontbreken dienstbetrekking geen verzekeringsplicht voor slagersadviseur

X exploiteerde een franchiseorganisatie in het slagerijbedrijf. Bij haar waren ruim twintig franchisenemers aangesloten. A was sinds 1 december 2009 franchisenemer van X. Hij exploiteerde een slagerij in de vorm van een vof. A verrichtte werkzaamheden voor X. Die werkzaamheden bestonden erin dat hij slagers die franchisenemer zijn van X, begeleidde en vaktechnische adviezen gaf bij het [...]

Lees verder

Werkzaamheden van niet in dienst zijnde derden tellen niet mee voor loonsom in zin van art. 96, lid 2, Wfsv

X verricht hoveniers- en bouwwerkzaamheden. De hovenierswerkzaamheden worden hoofdzakelijk door eigen werknemers verricht. De bouwwerkzaamheden vooral door de dga van X, via onderaanneming en door arbeidskrachten van derden. De vraag is of X voor de heffing van premies werknemersverzekeringen in premiesector 1 (Agrarisch bedrijf) of premiesector 3 (Bouwbedrijf) valt. Hof Den Haag 20 april [...]

Lees verder

Kabinetsplan loondispensatie arbeidsbeperkten betekent achteruitgang

Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren voor werknemers met een beperking moet beter voldoen aan mensenrechten, aldus het College voor de Rechten van de Mens in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens het College leidt het kabinetsplan voor loondispensatie tot een achteruitgang in rechten van

Lees verder

Belastingverdrag België; antwoorden op vragen financieel nadeel docenten

De staatssecretaris van Financiën en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media hebben Kamervragen beantwoord over een financieel nadeel voor docenten die in België wonen en in Nederland hun beroep uitoefenen. De bewindslieden geven in hun antwoorden aan dat de Nederlandse loonheffing die wordt ingehouden op het belastbare loon bestaat uit premies volksverzekeringen en [...]

Lees verder